Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

addyears - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert de datum n jaar na startdate of, als n negatief is, de datum n jaar vóór startdate.

Syntaxis:  

AddYears(startdate, n)

Retourgegevenstypen: dual

Voorbeelddiagram van de addyears()-functie

Het voorbeelddiagram toont hoe de verschillende componenten van de addyears-functie samen een uitvoerdatum produceren.

De addyears()-functie voegt een gedefinieerd aantal jaar, n, toe aan of trekt dit aantal af van een startdate. Vervolgens wordt de resulterende datum geretourneerd.

Argumenten
Argument Beschrijving
startdate

De startdatum als tijdstempel, bijvoorbeeld '2012-10-12'.

n Aantal jaren als een positief of negatief geheel getal.
Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
addyears ('01/29/2010',3) Retourneert '01/29/2013'.
addyears ('01/29/2010',-1) Retourneert '01/29/2009'.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Eenvoudig voorbeeld

Voorbeeld 2 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 3 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!