Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

inmonthtodate - script- en diagramfunctie

Retourneert True als date binnen het gedeelte van de maand ligt dat basedate bevat tot en met de laatste milliseconde van basedate.

Syntaxis:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

Diagram van inmonthtodate-functie.

Diagram dat laat zien hoe de inmonthtodate-functie kan worden gebruikt om te bepalen of een tijdstempel al dan niet in een bepaalde maand valt.

De inmonthtodate()-functie identificeert een geselecteerde maand als een segment. De begingrenswaarde is het begin van de maand. De eindgrens kan worden ingesteld als een latere datum in de maand. Dit bepaalt vervolgens of een reeks datums al dan niet in dit segment vallen en retourneert een booleaanse waarde voor TRUE of FALSE.

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de maand wordt geëvalueerd.
period_no

De maand kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maand aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanden aan en positieve waarden geven volgende maanden aan.

De functie inmonthtodate() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een if expression. De inmonthtodate()-functie retourneert een aggregatie of berekening die afhankelijk is van of een datum plaatsvond in de maand tot en met de desbetreffende datum.

De functie inmonthtodate() kan bijvoorbeeld worden gebruikt om alle materieel te identificeren die in een maand tot en met een specifieke datum is geproduceerd.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
inmonthtodate ('01/25/2013', '25/01/2013', 0) Retourneert True
inmonthtodate ('01/25/2013', '24/01/2013', 0) Retourneert False
inmonthtodate ('01/25/2013', '28/02/2013', -1) Retourneert True

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – Diagramvoorbeeld

Voorbeeld 4 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!