Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

lastworkdate - script- en diagramfunctie

De functie lastworkdate retourneert de vroegste einddatum waarbij no_of_workdays (maandag-vrijdag) kan worden gehaald als wordt begonnen op start_date , waarbij rekening wordt gehouden met een eventueel opgegeven holiday. start_date en holiday moeten geldige datums of tijdstempels zijn. 

Syntaxis:  

lastworkdate(start_date, no_of_workdays {, holiday})

Retourgegevenstypen: geheel getal

Een kalender die laat zien hoe de lastworkdate()-functie wordt gebruikt

Diagram dat een kalender van een maand toont.

Er is geen methode om de lastworkdate()-functie aan te passen voor regio's of scenario's waar sprake is van iets anders dan een werkweek die op maandag begint en op vrijdag eindigt.

De vakantieparameter moet een tekenreeksconstante zijn. Hier wordt geen uitdrukking geaccepteerd.

De lastworkdate()-functie wordt meestal gebruikt als onderdeel van een uitdrukking wanneer de gebruiker de voorgestelde einddatum van een project of opdracht wil berekenen op basis van wanneer het project begint en de vakantiedagen die in die periode plaatsvinden.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Argumenten
Argument Beschrijving
start_date De te evalueren begindatum.
no_of_workdays Het aantal te bereiken werkdagen.
holiday

Vakantieperioden die moeten worden uitgesloten van werkdagen. Een vakantie wordt aangegeven als een tekenreeks met constante datum. U kunt meerdere vakantiedatums opgegeven, gescheiden door komma's.

Voorbeeld: '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014'

Voorbeeld 1 – Basisvoorbeeld

Voorbeeld 2 - Enkele vakantiedag

Voorbeeld 3 - Meerdere vakantiedagen

Voorbeeld 4 - Enkele vakantiedag (diagram)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!