Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

monthstart - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van de maand die date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntaxis:  

MonthStart(date[, period_no])

Retourgegevenstypen: dual

Diagram van de monthstart()-functie

Voorbeelddiagram dat laat zien hoe de elementen van de functie samenwerken om het resultaat te retourneren.

De monthstart()-functie bepaalt in welke maand de datum valt. Hij retourneert vervolgens een tijdstempel, in datumnotatie, voor de eerste milliseconde van die maand.

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no period_no is een geheel getal dat, indien het 0 is of wordt weggelaten, de maand aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanden aan en positieve waarden geven volgende maanden aan.

Wanneer gebruiken

De functie monthstart() wordt doorgaans gebruikt als onderdeel van een uitdrukking als de gebruiker wil dat in de berekening het deel van de maand wordt gebruikt dat al is geweest. Hij kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de rente te berekenen die in een maand tot een bepaalde datum is opgebouwd.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
monthstart('10/19/2001') Retourneert 10/01/2001.
monthstart('10/19/2001', -1) Retourneert 09/01/2001.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 4 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!