Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

indaytotime - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen het gedeelte van de dag ligt dat base_timestamp bevat tot en met de exacte milliseconde van base_timestamp.

Syntaxis:  

InDayToTime (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

De indaytotime()-functie retourneert een booleaans resultaat afhankelijk van het feit wanneer een tijdstempelwaarde plaatsvindt tijdens het segment van de dag. De begingrens van dit segment is het begin van de dag, die standaard is ingesteld op middernacht. Het begin van de dag dit kan worden aangepast via het argument day_start van de functie indaytotime(). De eindgrens van het dagsegment wordt bepaald door een base_timestamp-argument van de functie.

Diagram van indaytotime-functie.

Diagram toont de relaties tussen de variabelen van de indaytotime-functie.

De functie indaytotime() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een if expression. De functie indaytotime() retourneert een aggregatie of berekening afhankelijk van het feit of een tijdstempel aanwezig is in het segment van de dag tot en met de tijd van de basistijdstempel.

De functie indaytotime() kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de som van ticketverkopen te tonen voor shows die tot nu toe vandaag hebben plaatsgevonden.

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum en tijd die u wilt vergelijken met base_timestamp.
base_timestamp Datum en tijd op basis waarvan de tijdstempel wordt geëvalueerd.
period_no De dag kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de dag aangeeft die base_timestamp bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande dagen aan en positieve waarden geven volgende dagen aan.
day_start (Optioneel) Als u wilt werken met dagen die niet om middernacht beginnen, kunt u een verschuiving als een fractie van een dag opgeven in day_start. Bijvoorbeeld gebruik 0.125 voor 3 AM

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
indaytotime ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 11:59:00 PM', 0) Retourneert True
indaytotime ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0) Retourneert False
indaytotime '01/11/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 11:59:00 PM', -1) Retourneert True

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – day_start-script

Voorbeeld 4 – diagramobject

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!