Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

weekyear - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert het jaar waarbij het weeknummer hoort conform ISO 8601. Het weeknummer varieert van 1 tot ongeveer 52.

Syntaxis:  

weekyear(expression)

Retourgegevenstypen: geheel getal

De weekyear()-functie bepaalt welke week van een jaar de datum in valt. Hij retourneert vervolgens het jaar dat bij dat weeknummer hoort.

Qlik-apps maken standaard gebruik van opgesplitste weken (gedefinieerd door de systeemvariabele BrokenWeeks) en weeknummer 1 begint op 1 januari en het jaar eindigt na week 52. Daarom retourneert de weekyear()-functie altijd dezelfde waarde als de week()-functie wanneer de applicatie opgesplitste weken gebruikt.

Diagram van het bereik van de weekyear()-functie

Diagram dat de tijdsperiode toont dat de weekyear()-functie evalueert.

Maar als de BrokenWeeks-systeemvariabele is ingesteld op gebruik van niet-opgesplitste weken, mag week 1 alleen een bepaald aantal dagen in januari omvatten op basis van de waarde die is gespecificeerd in de ReferenceDay-systeemvariabele.

Als bijvoorbeeld een ReferenceDay-waarde van 4 wordt gebruikt, moet week 1 ten minste vier dagen in januari omvatten. Het is mogelijk dat week 1 datums in december van het voorgaande jaar bevat of dat het laatste weeknummer van een jaar datums in januari van het volgende jaar bevat. In situaties zoals deze, retourneert de weekyear()-functie een andere waarde dan de year()-functie.

Diagram van het bereik van de weekyear()-functie bij gebruik van niet-opgesplitste weken

Diagram van hoe de weekyear()-functie werkt met niet-opgesplitste weken.

De weekyear()-functie is handig als u aggregaties per jaar wilt vergelijken. Bijvoorbeeld als u de totale verkoop van producten per jaar wilt zien. De weekyear()-functie wordt verkozen boven de year()-functie wanneer de gebruiker consistent wil blijven met de BrokenWeeks-systeemvariabele in de app.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
weekyear('12/30/1996') Retourneert 1997, omdat week 1 van 1997 begint op 12/30/1996
weekyear('01/02/1997') retourneert 1997
weekyear('12/28/1997') retourneert 1997
weekyear('12/30/1997') Retourneert 1998, omdat week 1 van 1998 begint op 12/29/1997
weekyear('01/02/1999') Retourneert 1998, omdat week 53 van 1998 eindigt op 01/03/1999
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Interactie
week - script- en diagramfunctie Retourneert een geheel getal dat het weeknummer representeert conform ISO 8601
year - script- en diagramfunctie Retourneert een geheel getal dat het jaar representeert als de uitdrukking wordt geïnterpreteerd als een datum volgens de standaardinterpretatie van getallen.

Voorbeeld 1 - Opgesplitste weken

Voorbeeld 2 - Niet-opgesplitste weken

Voorbeeld 3 - Diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 4 - Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!