Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

weekday - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een duale waarde met:

  • De naam van een dag zoals gedefinieerd in de omgevingsvariabele DayNames.
  • Een geheel getal tussen 0 en 6 dat overeenkomt met de nominale dag van de week (0-6).

Syntaxis:  

weekday(date [,first_week_day=0])

Retourgegevenstypen: dual

De weekday()-functie stelt vast op welke dag van de week een datum valt. Vervolgens wordt een tekenreekswaarde geretourneerd die die dag vertegenwoordigt.

Diagram van weekday()-functie die de naam van de dag retourneert waarop een datum valt

Diagram dat de weekday()-functie weergeeft die de naam van de dag retourneert waarop een datum valt

Het resultaat retourneert de nummerwaarde die bij die dag van de week hoort (0-6), op basis van de begindag van de week. Bijvoorbeeld: als de eerste dag van de week is ingesteld op zondag, dan retourneert woensdag een nummerwaarde van 3. Deze begindag wordt bepaald door de systeemvariabele FirstWeekDay of door de first_week_day-functieparameter.

U kunt deze nummerwaarde gebruiken als onderdeel van een rekenkundige uitdrukking. Bijvoorbeeld: vermenigvuldig de waarde met 1 om de waarde zelf te retourneren.

Diagram van weekday()-functie waarbij de nummerwaarde van de dag wordt weergegeven in plaats van de naam van de dag

Diagram dat laat zien dat de weekday()-functie een nummerwaarde kan retourneren die bij de geïdentificeerde dag hoort.

De weekday()-functie is handig als u aggregaties per dag van de week wilt vergelijken. Bijvoorbeeld als u de gemiddelde verkoop van producten per weekdag wilt vergelijken.

Deze dimensies kunnen worden gemaakt in het load-script door de functie te gebruiken om een veld te maken in een masterkalendertabel, of rechtstreeks in een diagram worden gemaakt als een berekende dimensie.

Gerelateerde onderwerpen
Onderwerpen Interactie
FirstWeekDay Definieert de begindag van elke week.
Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum of tijdstempel.
first_week_day

Geeft de dag op waarop de week begint. Bij weglating wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt.

FirstWeekDay

U kunt de volgende waarden gebruiken om de dag in te stellen waarop de week begint in het argument first_week_day:

waarden first_week_day
Dag Waarde
Maandag 0
Dinsdag 1
Woensdag 2
Donderdag 3
Vrijdag 4
Zaterdag 5
Zondag 6

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

InformatieTenzij anders aangegeven, is FirstWeekDay in deze voorbeelden ingesteld op 0.
Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
weekday('10/12/1971') Retourneert Tue en 1.
weekday('10/12/1971' , 6)

Retourneert Tue en 2.

In dit voorbeeld gebruiken we zondag (6) als eerst dag van de week.

SET FirstWeekDay=6;

...

weekday('10/12/1971')

Retourneert Tue en 2.

Voorbeeld 1 - Weekdagtekenreeks

Voorbeeld 2 – first_week_day

Voorbeeld 3 - Diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 4 - Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!