Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

makedate - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een datum die is berekend voor het jaar YYYY, de maand MM en de dag DD.

Syntaxis:  

MakeDate(YYYY [ , MM [ , DD ] ])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten
Argument Beschrijving
YYYY Het jaartal als een geheel getal.
MM De maand als een geheel getal. Als geen maand is vermeld, wordt 1 (januari) verondersteld.
DD De dag als een geheel getal. Als geen dag is vermeld, wordt 1 (de 1ste) verondersteld.

Wanneer gebruiken

De makedate()-functie wordt normaal gesproken in het script voor gegevensgenerering om een kalender te genereren. Dit kan ook worden gebruikt wanneer het gegevensveld niet rechtstreeks als datum beschikbaar is, maar wat transformaties behoeft om jaar-, maand- en dagcomponenten te extraheren.

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak MM/DD/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw script voor het laden van gegevens. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
makedate(2012) Retourneert 01/01/2012.
makedate(12) Retourneert 01/01/2012.
makedate(2012,12) Retourneert 12/01/2012.
makedate(2012,2,14) Retourneert 02/14/2012.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Basisvoorbeeld

Voorbeeld 2 – Aangepaste DateFormat

Voorbeeld 3 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 4 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!