Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

yeartodate - script- en diagramfunctie

Deze functie bepaalt of de invoertijdstempel binnen het jaar valt waarin het script voor het laatst is geladen en retourneert True als dat het geval is en False als dat niet het geval is.

Syntaxis:  

YearToDate(timestamp[ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

Informatie

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Voorbeelddiagram van de yeartodate()-functie

Diagram toont de datumwaarden waarvoor de yeartodate-functie de waarde True of False retourneert.

Als geen van de optionele parameters wordt gebruikt, betekent het jaar tot op heden een datum binnen één kalenderjaar vanaf 1 januari tot en met de datum waarop het script voor het laatst is uitgevoerd.

Met andere woorden: wanneer de yeartodate()-functie zonder extra parameters wordt getriggerd, wordt deze gebruikt om een tijdstempel te evalueren en een booleaans resultaat te retourneren op basis van of de datum in het kalenderjaar viel tot en met de datum waarop er opnieuw is geladen.

Maar het is tevens mogelijk om de begindatum van het jaar te vervangen met het firstmonth-argument, en om vergelijkingen te maken met voorgaande of volgende jaren met behulp van het yearoffset-argument.

In gevallen van historische gegevenssets, biedt de yeartodate()-functie een parameter om todaydate in te stellen, waarmee de tijdstempel met het kalenderjaar wordt vergeleken tot en met de datum die in het todaydate-argument is opgegeven.

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp

De tijdstempel die moet worden geëvalueerd, bijvoorbeeld '10/12/2012'.

yearoffset

Als een yearoffset wordt opgegeven, retourneert yeartodate de waarde True voor dezelfde periode in een ander jaar. Een negatieve yearoffset geeft een eerder jaar aan en een positieve verschuiving een toekomstig jaar. Het meest recente jaar tot heden wordt geretourneerd door yearoffset = -1 op te geven. Bij weglating, wordt 0 aangenomen.

firstmonth

Door een firstmonth tussen 1 en 12 op te geven (1 indien weggelaten), kunt u het begin van het jaar naar voren verplaatsen naar de eerste dag van een andere maand. Als u bijvoorbeeld wilt werken met een fiscaal jaar dat begint op 1 mei, geeft u firstmonth = 5 op. Een waarde van 1 zou aangeven dat een boekjaar begint op 1 januari en een waarde van 12 zou aangeven dat een boekjaar begint op 1 december.

todaydate Door een todaydate op te geven (tijdstempel van de laatste scriptuitvoering indien weggelaten), kunt u de dag verschuiven die als bovengrens van de periode wordt gebruikt.

Wanneer gebruiken

De functie yeartodate() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een if-uitdrukking. Dit retourneert een aggregatie of berekening afhankelijk van of een geëvalueerde datum plaatsvond in het jaar tot en met de datum waarop de applicatie voor het laatst opnieuw is geladen.

De YearToDate()-functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om alle materieel te identificeren dat tot dusver in het huidige jaar is geproduceerd.

Voor de volgende voorbeelden is de laatste datum waarop het script werd geladen = 11/18/2011.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
yeartodate( '11/18/2010') retourneert False
yeartodate( '02/01/2011') retourneert True
yeartodate( '11/18/2011') retourneert True
yeartodate( '11/19/2011') retourneert False
yeartodate( '11/19/2011', 0, 1, '12/31/2011') retourneert True
yeartodate( '11/18/2010', -1) retourneert True
yeartodate( '11/18/2011', -1) retourneert False
yeartodate( '04/30/2011', 0, 5) retourneert False
yeartodate( '05/01/2011', 0, 5) retourneert True

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Basisvoorbeeld

Voorbeeld 2 – yearoffset

Voorbeeld 3 – firstmonth

Voorbeeld 4 – todaydate

Voorbeeld 5 – Diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 6 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!