Ga naar hoofdinhoud

dayname - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een datum met een onderliggende numerieke waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de dag met time.

Syntaxis:  

DayName(time[, period_no [, day_start]])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
time De te evalueren tijdstempel.
period_no period_no is een geheel getal, of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de dag aangeeft die time bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande dagen aan en positieve waarden geven volgende dagen aan.
day_start Als u wilt opgeven dat dagen niet om middernacht beginnen, geeft u een verschuiving aan als een fractie van een dag in day_start. Bijvoorbeeld 0.125 om 03.00 uur aan te geven.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!