Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

inquartertodate - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen het gedeelte van het kwartaal ligt dat base_date bevat tot en met de laatste milliseconde van base_date.

Syntaxis:  

InQuarterToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

Informatie

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Diagram van functie inquartertodate

Voorbeelddiagram van het datumbereik waarbinnen de functie inquartertodate de waarde WAAR retourneert.

De functie inquartertodate() verdeelt het jaar in vier gelijke kwartalen tussen 1 januari en 31 december (of het door de gebruiker gedefinieerde begin van het jaar en de bijbehorende einddatum). Met de base_date zal de functie dan een bepaald kwartaal segmenteren, waarbij de base_date zowel welk kwartaal als de maximaal toegestane datum voor dat kwartaalsegment aangeeft. Ten slotte retourneert de functie een booleaans resultaat bij het vergelijken van de voorgeschreven datumwaarden met dat segment.

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan het kwartaal wordt geëvalueerd.
period_no

Het kwartaal kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het kwartaal aangeeft dat base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande kwartalen aan en positieve waarden geven volgende kwartalen aan.

first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

Wanneer gebruiken

De functie inquartertodate() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een if-uitdrukking. De inquartertodate()-functie wordt gebruikt om een aggregatie of berekening te retourneren afhankelijk van of een geëvalueerde datum plaatsvond in het kwartaal tot en met de betreffende datum.

De functie inquartertodate() bijvoorbeeld kan worden gebruikt om alle materieel te identificeren die in een kwartaal tot en met een specifieke datum is geproduceerd.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
inquartertodate('01/25/2013', '03/25/2013', 0) RetourneertTRUE, aangezien de waarde van timestamp, 01/25/2013, binnen de periode ligt van drie maanden vanaf 01/01/2013 tot  03/25/2013, waarin de waarde van base_date, 03/25/2013, ligt.
inquartertodate('04/26/2013', '03/25/2013', 0) Retourneert FALSE, aangezien 04/26/2013  buiten dezelfde periode als het vorige voorbeeld ligt.
inquartertodate('02/25/2013', '06/09/2013', -1) Retourneert TRUE, aangezien de waarde van period_no, -1, de zoekperiode één periode van drie maanden terugschuift (een kwartaal van het jaar). Dit maakt de zoekperiode  01/01/2013  tot  03/09/2013.
inquartertodate('03/25/2006', '04/15/2006', 0, 2) Retourneert TRUE, aangezien de waarde van first_month_of_year is ingesteld op 2, waardoor de zoekperiode  02/01/2006  tot  04/15/2006 wordt in plaats van  04/01/2006  tot  04/15/2006.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_month_of_year

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!