Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

inyeartodate - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen het gedeelte van het jaar ligt dat base_date bevat tot en met de laatste milliseconde van base_date.

Syntaxis:  

InYearToDate (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

Informatie

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Diagram van functie inyeartodate

Voorbeelddiagram van het datumbereik waarbinnen de functie inyeartodate de waarde WAAR retourneert.

De functie inyeartodate() segmenteert een bepaald gedeelte van het jaar met de base_date, waarbij de maximaal toegestane datum voor dat jaarsegment wordt aangegeven. De functie evalueert vervolgens of een datumveld of waarde in dit segment valt en retourneert een booleaans resultaat.

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan het jaar wordt geëvalueerd.
period_no Het jaar kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het jaar aangeeft dat base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande jaren aan en positieve waarden geven volgende jaren aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

Wanneer gebruiken

De functie inyeartodate() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een if-uitdrukking. Dit retourneert een aggregatie of berekening afhankelijk van of een geëvalueerde datum plaatsvond in het jaar tot en met de betreffende datum.

De functie inyeartodate() bijvoorbeeld kan worden gebruikt om alle materieel te identificeren die in een jaar tot en met een specifieke datum is geproduceerd.

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak MM/DD/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw script voor het laden van gegevens. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
inyeartodate ('01/25/2013', '02/01/2013', 0) Retourneert TRUE.
inyeartodate ('01/25/2012', '01/01/2013', 0) Retourneert FALSE.
inyeartodate ('01/25/2012', '02/01/2013', -1) Retourneert TRUE.
inyeartodate ('11/25/2012', '01/31/2013', 0, 4) Retourneert TRUE.
De waarde van timestamp valt binnen het fiscale jaar dat begint in de vierde maand en vóór de waarde van base_date.
inyeartodate ('3/31/2013', '01/31/2013', 0, 4 ) Retourneert FALSE.
Retourneert Vergeleken met het voorafgaande voorbeeld ligt de waarde van nog steeds binnen het fiscale jaar, maar valt deze na de waarde van , dus valt deze buiten het gedeelte van het jaar.timestampbase_date

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_month_of_year

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!