Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

hour - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een geheel getal dat het uur representeert als de breuk van de expression wordt geïnterpreteerd als een datum volgens de standaardinterpretatie van getallen.

Syntaxis:  

hour(expression)

Retourgegevenstypen: geheel getal

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat

hour( '09:14:36' )

De opgegeven tekenreeks wordt impliciet geconverteerd in een tijdstempel omdat het overeenkomt met de indeling van het tijdstempel dat is gedefinieerd in de variabele TimestampFormat. De expressie retourneert 9.

hour( '0.5555' )

De expressie retourneert 13 (omdat 0,5555 = 13:19:55 is)

Voorbeeld 1 – Variabele (script)

Voorbeeld 2 – Diagramobject (diagram)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!