Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

now - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een tijdstempel van de huidige tijd. Deze functie retourneert waarden in de indeling van de systeemvariabele TimeStamp. De standaardwaarde voor timer_mode is 1.

Syntaxis:  

now([ timer_mode])

Retourgegevenstypen: dual

De now()-functie kan ofwel in het load-script ofwel in diagramobjecten worden gebruikt.

Argumenten
Argument Beschrijving
timer_mode

Kan de volgende waarden hebben:

0 (tijd van de als laatste voltooide laadbewerking voor gegevens)
1 (tijd van de functieaanroep)
2 (tijd wanneer de app werd geopend)

InformatieAls u de functie gebruikt in een script voor het laden van gegevens, resulteert timer_mode=0 in de tijd van de als laatste voltooide laadbewerking voor gegevens, terwijltimer_mode=1 de tijd van de functieaanroep in de huidige laadbewerking voor gegevens oplevert.

Wanneer gebruiken

De now()-functie wordt meestal gebruikt als een component in een uitdrukking. Hij kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de resterende tijd te berekenen in een levenscyclus van een project. De now()-functie zou in plaats van de today()-functie worden gebruikt wanneer de uitdrukking het gebruik van een deel van een dag vereist.

De volgende tabel geeft een uitleg van het resultaat dat door de now()-functie is geretourneerd en geeft verschillende waarden voor het timer_mode-argument:

Voorbeelden van functies
timer_mode-waarde Resultaat bij gebruik in load-script Resultaat bij gebruik in diagramobject
0 Retourneert een tijdstempel met de notatie van de TimeStamp-systeemvariabele, van de laatste keer dat de gegevens opnieuw zijn geladen voorafgaand aan de laatste keer dat de gegevens opnieuw zijn geladen. Retourneert een tijdstempel met de notatie van de TimeStamp-systeemvariabele voor de laatste keer dat de gegevens opnieuw zijn geladen.

1

Retourneert een tijdstempel met de notatie van de TimeStamp-systeemvariabele voor de laatste keer dat de gegevens opnieuw zijn geladen. Retourneert een tijdstempel met de notatie van de TimeStamp-systeemvariabele van de functieaanroep.

2

Retourneert een tijdstempel met de notatie van de TimeStamp-systeemvariabele voor het begin van de sessie van de gebruiker in de applicatie. Dit wordt niet bijgewerkt tenzij de gebruiker het script opnieuw laadt. Retourneert een tijdstempel met de notatie van de TimeStamp-systeemvariabele voor het begin van de sessie van de gebruiker in de applicatie. Dit wordt vernieuwd zodra een nieuwe sessie begint of de gegevens weer in de applicatie zijn geladen.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Genereren van objecten met behulp van het load-script

Voorbeeld 2 – Genereren van objecten zonder het load-script

Voorbeeld 3 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!