Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Wykres kołowy i wykres pierścieniowy

Wykresy kołowe i pierścieniowe przedstawiają relacje między wartościami, a także udział wartości pojedynczej w sumie wszystkich wartości. Wykresu kołowego można użyć, gdy istnieje pojedyncza seria danych zawierająca tylko wartości dodatnie. Z wykresu pierścieniowego można korzystać w przypadku pojedynczej serii danych zawierającej wartości ujemne.

Na wykresie kołowym wymiary tworzą sektory wartości miary. Wykres kołowy może zawierać jeden wymiar i maksymalnie dwie miary. Pierwsza miara służy do określania kąta poszczególnych wycinków na wykresie.

Sprzedaż na region na wykresie kołowym.

Wykres kołowy.

Opcjonalnie można użyć drugiej miary w celu określenia promienia każdego wycinka koła. Wykres kołowy w takim stylu jest nazywany wykresem rozetkowym.

Sprzedaż z podziałem na podgrupy produktów na wykresie kołowym ze średnią wartością faktury sprzedaży, która określa promień wycinka

Wykres kołowy wykorzystujący miarę promienia.

W prezentacji kołowej wykresu kołowego wartości ujemne w mierze promienia nie są obsługiwane i zostaną wykluczone. Wartości ujemne w mierze promienia są obsługiwane w prezentacji pierścieniowej i wówczas są skierowane w stronę środka wykresu kołowego.

Sprzedaż z podziałem na podgrupy produktów na wykresie kołowym z miarą promienia zawierającą porównanie sprzedaży z poprzedniego roku

Wykres kołowy z miarą promienia zawierającą wartości ujemne.

Kiedy używać

Podstawowym przeznaczeniem wykresu kołowego jest porównanie konkretnego sektora z sumą. Wykres kołowy jest szczególnie użyteczny, gdy istnieją tylko dwa sektory, na przykład tak/nie i w kolejce/ukończone.

Nie zalecamy porównywania dwóch wykresów kołowych ze sobą nawzajem.

Zalety

Wykres kołowy umożliwia natychmiastowe zrozumienie proporcji, gdy w postaci wymiarów używanych jest kilka sektorów. Gdy liczba sektorów wynosi nie więcej niż 10, wówczas wykres kołowy zachowuje wydajność wizualną.

Wady

Porównanie różnych sektorów wykresu kołowego może być utrudnione, szczególnie w przypadku wykresu z wieloma sektorami.

Wykres kołowy zajmuje dużo miejsca, a ilość wartości wizualizowanych na takim wykresie jest niewielka.

Tworzenie wykresu kołowego lub pierścieniowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres kołowy lub pierścieniowy.

  1. W arkuszu kliknij , aby dodać nową wizualizację.
  2. W obszarze Wizualizacja wybierz Wykres kołowy lub Wykres pierścieniowy.
  3. Kliknij Dodaj i wybierz pole lub wymiar główny jako wymiar.
  4. Kliknij Dodaj i wybierz pole lub miarę główną jako miarę.

Na wykresie kołowym i pierścieniowym domyślnie używane są następujące ustawienia.

  • 10 najważniejszych sektorów jest przedstawionych w kolejności malejącej według rozmiarów, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
  • Kolory odpowiadają wymiarom.
  • Etykiety wartości są przedstawiane w procentach.

Po utworzeniu wykresu kołowego konieczne może być dodanie miary promienia lub dostosowanie wyglądu i innych ustawień wykresu w panelu właściwości.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej