Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Planowanie raportów z subskrypcjami

Raporty subskrypcji umożliwiają zaplanowanie cyklicznych wiadomości e-mail zawierających preferowane arkusze lub wykres. Możesz ustawić żądane filtry i otrzymać raport z najnowszymi danymi dostarczony do Twojej skrzynki pocztowej w zaplanowanym czasie. Na przykład, codziennie rano możesz otrzymywać informacje o zamówieniach w wiadomości e-mail. W dowolnej chwili można edytować subskrypcje, których jest się właścicielem.

Subskrypcje podlegają tym samym regułom dostępu, co aplikacje, dane i przestrzenie. Właściciele i odbiorcy podlegają ograniczeniom zgodnym z dostępem do sekcji, uprawnieniami własnymi i uprawnieniami użytkownika (profesjonalne i analityczne). Odbiorcy otrzymają tylko te dane, do których mają dostęp.

Wiadomość e-mail z raportem subskrypcji zawiera:

 • Plik w formacie PDF lub PowerPoint subskrybowanej wizualizacji lub arkuszy jako załącznik. Rozdzielczość grafiki będzie wynosić 300 DPI.

 • Grafikę wizualizacji. Grafiki brak, jeżeli subskrybujesz arkusze.

 • Link do aplikacji, abyś mógł zobaczyć oryginalny punkt analizy. Jeśli subskrypcja obejmuje więcej niż jeden arkusz, otwarty jest pierwszy arkusz na liście.

 • Łącze do strony zarządzania subskrypcjami.

  E-mail z raportem z subskrypcji wraz z grafiką i załącznikiem PDF.

Kiedy używać

Subskrypcje są generowane w oparciu o ustawiony przez użytkownika harmonogram. Subskrypcję należy utworzyć, jeżeli:

 • Chcesz regularnie otrzymywać aktualne informacje o wykresie lub maksymalnie 10 arkuszach.

 • Nie musisz konfigurować czegoś tak skomplikowanego matematycznie jak alarm.

 • Chcesz wykonać eksport maksymalnie 10 arkuszy lub wykresu według określonego harmonogramu.

 • Twoi odbiorcy mają dostęp do Qlik Cloud.

 • Twoi odbiorcy chcą móc dodawać arkusze lub wykresy do plików programu PowerPoint.

Inne sposoby udostępniania wniosków dotyczących danych

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o spełnieniu określonych warunków w Twoich danych, zobacz Monitorowanie danych za pomocą alarmów. Alarmy są zazwyczaj oceniane na podstawie ładowania danych i wysyłane na podstawie wyjątków w danych. Alarmy mogą być również uruchamiane na podstawie harmonogramu, ale nadal trzeba utworzyć warunek lub cel, aby zapisać alert. Do alarmu możesz dodawać użytkowników Qlik.

Jeśli chcesz generować personalizowane raporty na podstawie całej aplikacji i wysyłać je odbiorcom spoza środowiska Qlik Cloud, zobacz Zautomatyzowane raportowanie za pomocą Usługa raportowania Qlik.

Wymagania wstępne

Z subskrypcjami są związane następujące wymagania wstępne:

 • Subskrypcje musi włączyć administrator Qlik Cloud. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zarządzanie subskrypcjami użytkowników.
 • Potrzebny jest prawidłowy adres e-mail skonfigurowany w Qlik Cloud.

 • Musisz mieć uprawnienia do wyświetlania aplikacji, w której tworzysz subskrypcje.

Informacja Układ pionowy nie jest obsługiwany w przypadku arkuszy, które będą prezentowane w subskrypcjach lub automatyzacjach w formacie PowerPoint. Ustawiony układ pionowy arkuszy zostanie przekonwertowany na poziomy. Możesz jednak użyć układu pionowego, jeżeli korzystasz z API Usługi raportowania Qlik. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania API do tworzenia raportów, zapoznaj się z dokumentacją Portalu dla programistów.
Informacja Jeśli aplikacja zostanie usunięta, wszelkie związane z nią subskrypcje będą istnieć nadal. Nie będą one jednak generowane.

Ustawienia aplikacji zapisywane w subskrypcjach

Podczas tworzenia subskrypcji zapisywane są następujące ustawienia:

 • Wybory

 • Właściwości wizualizacji: układ, kolory, legenda, etykiety i inne. Aby uzyskać informacje na temat stosowania tych właściwości, patrz Eksploracja wizualna.

 • Opcje JavaScript: języki, motywy, zmienne lub typy urządzeń

  Typ urządzenia może być automatyczny, dotykowy lub stacjonarny. Wartość zależy od przełącznika trybu ekranu dotykowego w Twojej aplikacji Qlik Sense. Jeśli włączony jest tryb ekranu dotykowego, typ urządzenia będzie dotykowy. W przeciwnym razie będzie to auto lub stacjonarny.

Opcje te są stosowane za każdym razem, gdy generowany jest raport. Na przykład: tworzysz subskrypcję w aplikacji, która używa Tematu1. Aplikacja została później zmieniona na Temat2. W raporcie subskrypcji nadal będzie używany Temat1.

Tworzenie subskrypcji

Subskrypcję można utworzyć na podstawie wizualizacji lub arkusza. Gdy utworzysz subskrypcję, staniesz się jej właścicielem. Jeśli posiadasz subskrypcję, możesz dodać do niej odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Współdzielenie subskrypcji. Jeśli utworzysz subskrypcję na podstawie arkusza, możesz dodać do niej maksymalnie 10 arkuszy.

 1. Otwórz arkusz w trybie analizy. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację i wybierz polecenie Subskrybuj.

  • Na górnym pasku kliknij Nawigacja i wybierz Subskrybuj arkusz.

 2. Tytuł

  Wprowadź Tytuł subskrypcji. Będzie on używany jako temat wiadomości e-mail.

 3. Description

  To pole jest opcjonalne. Pojawi się on w treści wiadomości e-mail. W tej sekcji można rozróżnić subskrypcje, które są podobne.

  Na przykład: Tygodniowa sprzedaż — Wschodnie Wybrzeże i Tygodniowa sprzedaż — Zachodnie Wybrzeże.

 4. Format

  Wybierz PDF lub Microsoft PowerPoint. Jeżeli raporty są dystrybuowane jako pliki PowerPoint, mogą być edytowane przez odbiorców.

 5. Arkusze

  Jeśli subskrypcja została oparta na arkuszu, można do niej dodać więcej arkuszy. Maksymalna liczba arkuszy wynosi 10.

  Możesz sortować arkusze, aby zmienić kolejność, w jakiej mają być wyświetlane w wiadomości e-mail.

 6. Wyślij wiadomość e-mail

  Wybierz, jak często ma być generowany raport z subskrypcji. Ustawiony czas to czas rozpoczęcia generowania raportu, a nie czas jego otrzymania:

  • Codziennie: wybierz godzinę, o której raport będzie generowany każdego dnia.

  • Co tydzień: wybierz, w które dni tygodnia ma być wysyłany raport. Możesz wybrać dowolną liczbę dni.

  • Co miesiąc: wybierz, w które dni miesiąca ma być wysyłany raport. Możesz wybrać dowolną liczbę dni.

 7. Time

  Wybierz porę dnia, o której ma być wysyłany raport z subskrypcji.

  Jest to czas, w którym raport zostanie dodany do kolejki w celu wygenerowania. Nie jest to czas otrzymania raportu. Aby dowiedzieć się więcej o godzinach generowania raportów, patrz Zgłaszanie wiadomości e-mail, które nie przychodzą w zaplanowanym czasie.

 8. Włącz ustawienie Dodaj użytkowników do subskrypcji, aby dodać odbiorców do subskrypcji.

 9. Kliknij Subskrybuj.

OstrzeżenieUżytkownik może mieć dostęp do widoczności wszystkich innych użytkowników w ramach tej samej dzierżawy. Taka widoczność może obejmować między innymi: nazwy użytkowników, adresy e-mail i podmiot użytkownika, który jest unikatowym ciągiem znaków służącym do identyfikacji użytkownika, dostarczanym do Qlik Cloud przez skonfigurowanego dostawcę tożsamości.

Współdzielenie subskrypcji

Do subskrypcji możesz dodać odbiorców, jeżeli:

 • Jesteś właścicielem subskrypcji.

 • Arkusze są publiczne.

 • Odbiorca ma dostęp do aplikacji. Jeśli nie ma dostępu, zostanie dodany do subskrypcji, ale nie będzie otrzymywał raportów. Gdy uzyska uprawnienie do dostępu do aplikacji, możesz edytować subskrypcję i go dodać.

Odbiorcy nie otrzymują powiadomienia, gdy zostaną dodani do subskrypcji lub z niej usunięci.

Zarządzanie subskrypcjami

Kliknij Subskrypcje w lewym okienku huba, aby wyświetlić listę subskrypcji, których jesteś właścicielem, oraz takich, do których przypisano Cię jako odbiorcę. Na stronę Subskrypcje można także przejść z menu profilu użytkownika w prawym górnym rogu aplikacji.

Sekcja Subskrypcje w hubie w chmurze

Dedykowana strona dla Subskrypcji dostępna z huba w chmurze.

Subskrypcje możesz filtrować i sortować na stronie Subskrypcje. Możesz zawęzić listę według właściciela (każdy, Ty lub inni) lub wyszukać subskrypcje należące do określonego użytkownika. Subskrypcje na liście można sortować według czasu ostatniego wysłania, czasu następnego zaplanowanego wysłania lub alfabetycznie według nazwy.

Kliknij subskrypcję, aby zobaczyć więcej szczegółów. Menu Działanie po prawej stronie każdej subskrypcji zawiera kilka działań.

Jeśli otrzymasz subskrypcję, ale nie będziesz jej właścicielem, będziesz mieć do wyboru następujące opcje:

 • Szczegóły: Wyświetl szczegóły subskrypcji, takie jak czas ostatniego wysłania, zaplanowania i usunięcia. Możesz także wyświetlić listę wszystkich arkuszy objętych subskrypcją i otworzyć je w aplikacji.

 • Zobacz w aplikacji: Otwórz arkusz lub wykres w aplikacji. Jeśli subskrypcja obejmuje więcej niż jeden arkusz, otwarty jest pierwszy arkusz na liście.

 • Zrezygnuj: Usuń siebie z subskrypcji.

Jeśli będziesz jej właścicielem, będziesz mieć do wyboru następujące opcje:

 • Szczegóły: Wyświetl szczegóły subskrypcji, takie jak czas ostatniego wysłania, zaplanowania i usunięcia. Właściciele mogą również używać tej sekcji do edytowania, wysyłania, włączania, wyłączania i usuwania subskrypcji.
 • Adresaci: Przeglądaj i edytuj listę odbiorców.

 • Edytuj: Zmień szczegóły subskrypcji lub harmonogram.

 • Wyślij teraz: Wyślij raport w tej chwili.

 • Zobacz w aplikacji: Otwórz arkusz lub wykres w aplikacji. Jeśli subskrypcja obejmuje więcej niż jeden arkusz, otwarty jest pierwszy arkusz na liście.

 • Włącz/Wyłącz: Włącz lub wyłącz zaplanowane wiadomości e-mail. Nadal możesz wysłać raport za pomocą Wyślij teraz.

 • Usuń: Usuń subskrypcję. Tej operacji nie można cofnąć.

Sposób wyświetlania stref czasowych dla alarmów i subskrypcji z cyklicznymi harmonogramami

W hubie wyświetlana godzina lub strefa czasowa zazwyczaj odpowiada strefie czasowej ustawionej w ustawieniach profilu. Wyjątkiem jest cykliczny harmonogram interwałów dla alarmów i subskrypcji.

Jeśli spojrzysz na stronę Szczegóły alarmu lub subskrypcji, możesz zobaczyć następny zaplanowany czas uruchomienia w obszarze Zaplanowane. Czas w sekcji Zaplanowane będzie odzwierciedlać Twoją strefę czasową. Jeśli aktywujesz kursorem Informacje, pojawi się etykietka pokazująca, jak często wysyłana jest subskrypcja lub alarm.

Ten obraz pokazuje, jak wygląda sytuacja, gdy twórca i odbiorca mieszkają w tej samej strefie czasowej:

 • Najbliższy zaplanowany czas uruchomienia to: 3 kwietnia 2023 o 14:15.

 • Ciemnoszara etykietka pokazuje, jak często wysyłana jest subskrypcja: Co tydzień, w poniedziałki i środy, o 14:15.

Strona szczegółów subskrypcji widziana przez odbiorcę, który znajduje się w tej samej strefie czasowej co twórca.

Strona szczegółów subskrypcji zawierająca etykietkę z harmonogramem subskrypcji.

Etykietka będzie jednak pokazywać Ostrzeżenie, jeśli alarm lub subskrypcja zostały utworzone w innej strefie czasowej niż strefa odbiorcy. W takim przypadku harmonogram zostanie wyświetlony w strefie czasowej, w której utworzono alarm lub subskrypcję.

Na przykład użytkownik w Toronto w Kanadzie (GMT-4) tworzy subskrypcję. Dodaje odbiorcę mieszkającego w Sztokholmie w Szwecji (GMT+2). Między nimi jest 6 godzin różnicy czasu. Szwedzki odbiorca sprawdza stronę szczegółów, aby dowiedzieć się, jak często będzie otrzymywać tę subskrypcję. W obszarze Zaplanowano wyświetlana jest godzina w prawidłowej strefie czasowej: Sztokholm, Szwecja. Jeśli jednak odbiorca wskaże kursorem Informacje, etykietka pokaże cały harmonogram subskrypcji w kanadyjskiej strefie czasowej:

 • Najbliższy planowany czas uruchomienia to 13 marca 2023 r. o godzinie 15:30.

 • Ciemnoszara etykietka pokazuje harmonogram subskrypcji, ale w kanadyjskiej strefie czasowej: Ostrzeżenie Utworzono w strefie (GMT -4:00) Ameryka/Toronto: Co tydzień, w poniedziałek, środę, piątek o 9:30.

Harmonogram subskrypcji utworzony w Kanadzie widziany przez odbiorcę w Szwecji.

Różnica między strefą czasową harmonogramu a godziną, w której użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z subskrypcją.

Ograniczenia

 • Utworzyć można maksymalnie 100 subskrypcji.

 • Uwzględnić można maksymalnie 10 arkuszy.

 • Subskrypcja może mieć maksymalnie 100 odbiorców.

 • Jeśli subskrypcji nie uda się wygenerować trzy razy, zostanie wyłączona.

 • Jeśli eksport co najmniej jednego arkusza objętego subskrypcją nie powiedzie się, raport nie zostanie wygenerowany. Możliwe przyczyny:

  • Odbiorca nie ma dostępu do wszystkich arkuszy objętych subskrypcją.

  • Arkusz został usunięty.

 • Nie można subskrybować następujących obiektów:

Weź pod uwagę następujące ograniczenia dotyczące subskrybowania zawartości aplikacji. Te limity są sprawdzane po kliknięciu Subskrybuj. Jeśli te limity zostaną przekroczone, zobaczysz komunikat o błędzie. Jeśli ten problem wystąpi, skontaktuj się z użytkownikiem z uprawnieniem Może edytować w aplikacji. Aby zapoznać się z listą określonych ograniczeń, zobacz temat Ograniczenia dotyczące zawartości aplikacji, która będzie udostępniana lub eksportowana.

Rozwiązywanie problemów

Zgłaszanie wiadomości e-mail, które nie przychodzą w zaplanowanym czasie

Subskrypcja raportu jest ustawiona tak, aby rozpocząć się o określonej godzinie, ale pojawia się w skrzynce odbiorczej dopiero kilka godzin później.

Możliwa przyczyna  

Czas ustawiony w subskrypcji to czas rozpoczęcia generowania raportu, a nie czas, w którym dotrze on do Twojej skrzynki odbiorczej. Czas potrzebny na wygenerowanie raportu zależy od kilku czynników. Przede wszystkim:

 • Liczba aktywnych użytkowników Qlik Cloud

 • Liczba aktywnych lub oczekujących w kolejce procesów: alerty, przeładowania danych, subskrypcje

Proponowane działanie  

Ustaw subskrypcję tak, aby działała w godzinach poza szczytem. Jeśli Ty i Twoi odbiorcy zaczynacie pracę o 9 rano, ustaw subskrypcje tak, aby uruchamiały się o 6 rano.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!