Przeskocz do zawartości głównej

Planowanie raportów z subskrypcjami

NA TEJ STRONIE

Planowanie raportów z subskrypcjami

Raporty subskrypcji umożliwiają planowanie cyklicznych wiadomości e-mail z migawkami wizualizacji lub arkuszy. Subskrybowane wiadomości e-mail zawierają te same dane, które wyświetlały się w aplikacji w momencie generowania raportu.

Subskrypcje podlegają tym samym regułom dostępu, co aplikacje, dane i przestrzenie.

Wiadomość e-mail z raportem subskrypcji zawiera:

 • Plik PDF wizualizacji lub arkusza jako załącznik.

 • Grafikę wizualizacji. Grafiki brak, jeżeli subskrybujesz arkusz.

 • Łącze do aplikacji.

 • Łącze do strony zarządzania subskrypcjami.

  A subscription report email with image and PDF attachment

Wymagania wstępne

Z subskrypcjami są związane następujące wymagania wstępne:

 • Subskrypcje musi włączyć administrator Qlik Sense. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zarządzanie subskrypcjami użytkowników.
 • Potrzebny jest prawidłowy adres e-mail skonfigurowany w Qlik Sense.

 • Musisz mieć uprawnienia do wyświetlania aplikacji, w której tworzysz subskrypcje.

  Uwaga: Jeśli aplikacja zostanie usunięta, wszelkie związane z nią subskrypcje będą istnieć nadal. Nie będą one jednak generowane.

Tworzenie subskrypcji

Subskrypcję można utworzyć na podstawie wizualizacji lub arkusza.

Uwaga: Kiedy tworzysz subskrypcję, wszystkie wybory i kompozycje są zapisywane. Będą stosowane podczas generowania każdej subskrypcji.
 1. Otwórz arkusz w trybie analizy. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację i wybierz polecenie Subskrybuj.

  • Na górnym pasku kliknij Navigation i wybierz Subskrybuj arkusz.

 2. Wprowadź tytuł subskrypcji. Będzie on używany jako temat wiadomości e-mail.

 3. Wybierz, jak często subskrypcja ma być generowana:

  • Co tydzień: wybierz, w które dni tygodnia ma być wysyłany raport. Możesz wybrać dowolną liczbę dni.

  • Co miesiąc: wybierz, w które dni miesiąca ma być wysyłany raport. Możesz wybrać dowolną liczbę dni.

 4. Wybierz porę dnia, o której subskrybowane materiały mają być wysyłane.

  Jest to czas, w którym raport zostanie dodany do kolejki w celu wygenerowania. Nie jest to czas otrzymania raportu.

 5. Kliknij Subskrybuj.

  Subscription creation dialogue box.

Zarządzanie subskrypcjami

Wybierz Subskrypcje w menu profilu w hubie, aby zarządzać subskrypcjami.

Kliknij subskrypcję, aby zobaczyć więcej szczegółów. Menu action po prawej stronie każdej subskrypcji zawiera następujące działania:

 • Szczegóły: Wyświetl szczegóły subskrypcji, takie jak czas ostatniego wysłania, zaplanowania i usunięcia.

 • Zobacz w aplikacji: Otwórz arkusz lub wykres w aplikacji.

 • Wyślij teraz: Wyślij raport w tej chwili.

 • Włącz/Wyłącz: Włącz lub wyłącz zaplanowane wiadomości e-mail. Nadal możesz wysłać raport za pomocą Wyślij teraz.

 • Usuń: Usuń subskrypcję. Tej operacji nie można cofnąć.

Ograniczenia

 • Utworzyć można maksymalnie 100 subskrypcji.

 • Nie można subskrybować następujących obiektów:

  • Panele filtrowania

  • Obiekty kontenera. Możesz subskrybować obiekty w kontenerze.

  • Rozszerzenia innych producentów i przyciski działań
  • Rozszerzenia wizualizacji (obiekty niestandardowe)
  • Obiekty widoków dynamicznych
 • Tytuły arkuszy z kolorami tła lub grafikami nie są wyświetlane, jeśli używasz kompozycji niestandardowej.
 • Arkusze rozszerzone i o niestandardowych rozmiarach mogą mieć wyjściowe pliki PDF o gorszej jakości, jeżeli arkusz będzie zbyt duży, aby można go było wyświetlić na jednej stronie pliku PDF.