Gå till huvudinnehåll

Övervaka visualiseringar

Du kan övervaka visualiseringar i molnhubben och i Qlik Sense Mobile SaaS och på så sätt visa diagram utan att öppna några appar.

Du kan välja en visualisering och lägga till den i ditt personliga utrymme i molnhubben. Du kan lägga till visualiseringar både från ark och från Insight Advisor. Visualiseringar som du lägger till på det här sättet hittar du i Dina diagram i delavsnittet Startsida i molnhubben och i Katalog: filtrera på Diagram. Urval som används i visualiseringen följer med när den läggs till i hubben. Den övervakade visualiseringen uppdateras varje gång källappen laddas.

Anteckning om tipsLägg till visualiseringen i samlingen med mobilt innehåll så att den blir tillgänglig i Qlik Sense Mobile SaaS.

Visualisering i hubben

Ett diagram som är öppet i hubben med detaljerna expanderade

När du öppnar ett diagram i hubben, visas den senaste versionen av diagrammet med de data som senast laddades i källappen. Du kan visa diagrammet, dess detaljer och dess historik.

Anteckning om information

Om du har lagt till en visualisering från en app som du inte har åtkomst till längre, visas den senaste versionen som du hade åtkomst till.

Du kan inte göra urval i diagrammet, men du kan visa diagrammet i källappen genom att klicka på Visa i app. Du kanske till exempel vill använda bokmärken eller se hur diagrammet ändras när du gör nya urval. Visa i app öppnar visualiseringens källapp med gjorda urval. För diagram som genereras i Insight Advisor   öppnar Visa i app Insight Advisor i Ark. Du kan även visa ytterligare diagram från samma Insight Advisor-sökning eller analys.

Du kan visa när diagrammet senast laddades, när diagrammet skapades, taggar, samt källappen och källutrymmet. Du kan öppna källappen eller källutrymmet. Urval visar de urval som användes i diagrammet när du lade till det i hubben.

Diagramhistorik innehåller alla tidigare versioner av diagrammet. Du kan välja tidigare versioner att visa. Du kan visa olika tidigare diagram sida vid sida genom att klicka på 2 på ett annat äldre diagram. Du kan klicka på 1 på ett diagram för att visa ett tidigare diagram till vänster om det aktuella diagrammet. Varje gång appdata laddas, läggs en ny version till i Historik. Du kan visa de senaste tio versionerna av diagrammet.

Du kan redigera diagrammets rubrik genom att klicka på den. Du kan redigera taggar genom att klicka på Redigera.

Övervaka visualiseringar i molnhubbar

 1. Högerklicka på en visualisering och välj Övervaka i hubben.
 2. Eller så kan du välja Spara arkvyns status för att låsa zoomnivå och rullningsposition i det övervakade diagrammet.

  Anteckning om information

  När data ändras kan detta alternativ göra så att datapunkter visas utanför vyn (inte syns).

 3. Om du vill kan du redigera visualiseringens namn.
 4. Om du vill kan du lägga till taggar i visualiseringen.
 5. Klicka på Övervaka.
Anteckning om tipsLägg till visualiseringen i samlingen med mobilt innehåll så att den blir tillgänglig i Qlik Sense Mobile SaaS.

Ta bort visualiseringar från molnhubbar

 1. Gå till en visualisering i molnhubben, klicka på Mer och välj Ta bort.
 2. Klicka på Ta bort.

Begränsningar

Följande begränsningar gäller för övervakning av visualiseringar:

 • Följande visualiseringar kan inte övervakas:
  • Knapp
  • Behållare

   Anteckning om information

   Individuella diagram i behållare kan övervakas.

  • Filterruta
  • Komplement för ordmolnsdiagram
  • Komplementet Multi-KPI
  • Komplementet Trellis container
  • Dashboard bundle-komplement
  • Anpassade komplement
 • Du kan visa data i beskrivningar när du pekar på värden i följande diagramtyper:
  • Stapeldiagram
  • Nyansdiagram
  • Trattdiagramskomplement
  • KPI (nyckeltal)
  • Linjediagram
  • Mosaikdiagram
  • Organisationsdiagram

  • Cirkeldiagram
  • Sankey-diagramkomplement
 • Inställningen Höger till vänster stöds inte i övervakade diagram.
 • Urval från dynamiska bokmärken stöds inte i övervakade diagram. Urvalen i de övervakade visualiseringarna kommer att vara de urval som användes i visualiseringen när den lades till i hubben.
 • Föregående- eller nästa-urval från set-analysuttryck stöds inte i övervakade diagram.
 • Variabelvärden i övervakade diagram är fixerade och uppdateras inte om de ändras i källappen.
 • Diagram i anpassade beskrivningar inkluderas inte i beskrivningen när du övervakar en visualisering.

Tänk på att följande begränsningar gäller vid övervakning av visualiseringar i hubben. Begränsningarna kontrolleras när du klickar på Övervaka i hubb. Om du överskrider några begränsningar visas ett felmeddelande.

 • Maximalt antal fält i urvalen: 125

 • Maximalt antal fältvärden i urvalen: 150 000 totala fältvärden i ett eller flera fält

 • Maximalt antal parallella tillstånd: 125

 • Maximalt antal patchar: 100

 • Maximalt antal variabler: 1 100

 • Maximal bildstorlek: 4 000 x 4 000 pixlar

 • Minsta bildstorlek: 5 x 5 pixlar för diagram och 20 x 20 pixlar för ark

Mer information