Ga naar hoofdinhoud

Rapporten plannen met behulp van abonnementen

Met rapporten voor abonnementen kunt u periodieke e-mails met een PDF van uw favoriete werkblad of diagram plannen. U kunt uw gewenste filters instellen en een PDF-rapport opvragen met de nieuwste gegevens dat op een gepland tijdstip in uw postvak wordt geleverd. U kunt bijvoorbeeld elke ochtend een e-mail ontvangen met nachtelijke orderinformatie. U kunt abonnementen waarvan u eigenaar bent op elk moment bewerken.

Voor geplande rapporten gelden dezelfde toegangsregels als voor apps, gegevens en ruimten.Eigenaren en ontvangers worden beperkt op basis van Section Access, machtigingen en gebruikerstoewijzigingen.

Een e-mail met een abonnementsrapport bevat:

 • Een PDF van de visualisatie of het werkblad als bijlage.

 • Een afbeelding van de visualisatie. Er is geen afbeelding bij een abonnement op een werkblad.

 • Een koppeling naar de app zodat u het oorspronkelijke analysepunt kunt bekijken.

 • Een koppeling naar de beheerpagina van uw abonnementen.

  A subscription report email with image and PDF attachment.

Wanneer gebruiken

Rapporten worden gegenereerd op basis van de planning die u instelt. Dit verschilt van waarschuwingen. Voorwaarden voor waarschuwingen worden doorgaans geëvalueerd op basis van nieuwe gegevensladingen en worden verzonden op basis van gegevensuitzonderingen. Waarschuwingen kunnen ook getriggerd worden volgens een planning maar u dient nog steeds een voorwaarde of doel te maken om een waarschuwing op te slaan. Raadpleeg Gegevens bewaken met behulp van waarschuwingen (alleen in het Engels) voor meer informatie over waarschuwingen.

In de volgende gevallen moet u een abonnement maken:

 • U wilt regelmatig updates ontvangen over een diagram of een werkblad zonder u te hoeven aanmelden bij Qlik Sense.

 • U hoeft niets ingewikkelds in te stellen zoals een waarschuwing.

 • U wilt een export van een werkblad of een diagram op een planning produceren.

Vereisten

Voor abonnementen gelden de volgende voorwaarden:

 • Abonnementen moeten worden ingeschakeld door een Qlik Sense-beheerder. Ga voor meer informatie naar Rapportabonnementen beheren.
 • Er moet een geldig e-mailadres zijn geconfigureerd in Qlik Sense.

 • U moet leesrechten voor de app hebben waarin u abonnementen aanmaakt.

Opmerking: Als de app is verwijderd, dan blijven de bijbehorende abonnementen bestaan. Ze kunnen echter niet worden gegenereerd.

App-instellingen opgeslagen in abonnementen

De volgende instellingen worden opgeslagen wanneer u een abonnement maakt:

 • Selecties

 • Visualisatie-eigenschappen: lay-out, kleuren, legenda, labels en meer. Zie Visuele verkenning voor meer informatie over het toepassen van deze eigenschappen.

 • JavaScript -opties: talen, thema's, variabelen of apparaattypen

  Apparaattype kan auto, touch of desktop zijn. De waarde is afhankelijk van het in-/uitschakelen van de touchscreenmodus in uw Qlik Sense-app. Als de touchscreenmodus is ingeschakeld, zal het apparaattype touch zijn. Anders is het auto of desktop.

Deze opties worden toegepast telkens wanneer het rapport wordt gegenereerd. Bijvoorbeeld: u maakt een abonnement in een app waarvoor Thema1 wordt gebruikt. De app wordt later gewijzigd in Thema2. Het abonnementsrapport blijft Thema1 gebruiken.

Een abonnement aanmaken

U kunt een abonnement aanmaken op basis van een visualisatie of een werkblad. Als u een abonnement maakt, wordt u hiervan de eigenaar. Als u eigenaar bent van een abonnement, kunt u er ontvangers aan toevoegen. Ga voor meer informatie naar Een abonnement delen.

 1. Open het werkblad in analysemodus. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een visualisatie en selecteer Abonneren.

  • Klik op Navigation in de bovenste balk en selecteer Abonneren op werkblad.

 2. Voer een titel in voor het abonnement. Dit wordt gebruikt als onderwerp van de e-mail.

 3. Voer een beschrijving in (optioneel). Deze verschijnt in de hoofdtekst van de e-mail. Deze sectie kan worden gebruikt om onderscheid te maken tussen abonnementen die vergelijkbaar zijn.

  Bijvoorbeeld: Weekly sales - East coast and Weekly Sales - West coast.

 4. Kies hoe vaak het abonnement moet worden gegenereerd. De tijd die u instelt, is het tijdstip waarop het genereren van het rapport wordt gestart, niet wanneer het rapport wordt ontvangen:

  • Dagelijks: kies op welk tijdstip het rapport elke dag wordt gegenereerd.

  • Wekelijks: kies op welke dagen van de week het rapport wordt verzonden. U kunt zoveel dagen selecteren als u wilt.

  • Maandelijks: kies welke dagen van de maand het rapport verzonden moet worden. U kunt zoveel dagen selecteren als u wilt.

 5. Kies de tijd van de dag dat het abonnement wordt verzonden.

  Dit is het tijdstip waarop het rapport zal worden toegevoegd aan de wachtrij voor het genereren. Het is niet het tijdstip waarop u het rapport ontvangt. Zie Rapport-e-mails worden niet ontvangen zoals gepland voor meer informatie over tijden voor het genereren van rapporten.

 6. Schakel Delen met andere gebruikers in om ontvangers toe te voegen aan het abonnement.

 7. Klik op Abonneren.

  Subscription creation dialogue box.

Een abonnement delen

U kunt in de volgende gevallen ontvangers toevoegen aan het abonnement:

 • U bent de eigenaar van het abonnement.

 • Het werkblad is openbaar.

 • De ontvanger heeft toegang tot de app. Als ontvangers geen toegang hebben, worden ze toegevoegd aan het abonnement, maar zullen ze geen rapporten ontvangen. Zodra ze gemachtigd worden om de app te openen, kunt u het abonnement bewerken de gebruikers toevoegen.

Ontvangers krijgen geen melding als ze worden toegevoegd aan of verwijderd van een abonnement.

Uw abonnementen beheren

Selecteer Abonnementen in het profielmenu in de hub om abonnementen te beheren.

Klik op een abonnement om meer details te bekijken. Het menu action aan de rechterkant van elk abonnement kunt u gebruiken voor verschillende acties:

Als u een abonnement ontvangt, maar er geen eigenaar van bent:

 • Details: Bekijk details van het abonnement zoals laatst verzonden, ingepland en aangemaakt.

 • In app weergeven: Open het werkblad of diagram in de app.

 • Afmelden: uzelf verwijderen van een abonnement.

Als u eigenaar van het abonnement bent:

 • Details: Bekijk details van het abonnement zoals laatst verzonden, ingepland en aangemaakt. eigenaren kunnen deze sectie ook gebruiken voor het bewerken, verzenden, inschakelen/uitschakelen of verwijderen van het abonnement.
 • Ontvangers: de ontvangerslijst bekijken en bewerken.

 • Bewerken: Details of het schema van het abonnement wijzigen.

 • Nu verzenden: Verzend het rapport onmiddellijk.

 • In app weergeven: Open het werkblad of diagram in de app.

 • Inschakelen/uitschakelen: Geplande e-mails in- en uitschakelen. U kunt nog steeds een rapport verzenden met behulp van Nu verzenden.

 • Verwijderen: Verwijder het abonnement. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Beperkingen

 • U kunt maximaal 100 abonnementen maken.

 • Een abonnement kan maximaal 20 ontvangers hebben.

 • Als het genereren van een abonnement drie keer mislukt, wordt het uitgeschakeld.

 • U kunt zich niet abonneren op:

 • Werkbladtitels met achtergrondkleuren of afbeeldingen worden niet weergegeven als u een aangepast thema gebruikt.
 • Uitgebreide werkladen en werkbladen met een aangepaste grootte hebben mogelijk een PDF-output van lagere kwaliteit als het werkblad te groot is om duidelijk op een enkele PDF-pagina te worden weergegeven.

Problemen oplossen

Rapport-e-mails worden niet ontvangen zoals gepland

Een rapportabonnement is ingesteld om te starten op een specifiek tijdstip, maar u ontvangt pas uren later een e-mail in uw postvak.

Possible cause  

Het tijdstip dat in het abonnement is ingesteld, is het tijdstip waarop het genereren van het rapport wordt gestart, niet het tijdstip waarop het rapport in uw postvak aankomt. De tijd die nodig is om een rapport te genereren, is afhankelijk van verschillende factoren. Met name:

 • Aantal actieve gebruikers van Qlik Sense

 • Aantal actieve of in de wachtrij geplaatste processen: waarschuwingen, nieuwe gegevensladingen, abonnementen

Proposed action  

Stel uw abonnement in zodat het wordt uitgevoerd buiten de piekuren. Als u en uw ontvangers beginnen te werken om 9.00 uur, laat uw abonnementen dan uitvoeren om 6.00 uur.