Ga naar hoofdinhoud

Rapporten plannen met behulp van abonnementen

Met rapporten voor abonnementen kunt u periodieke e-mails met een PDF van uw favoriete werkbladen of diagrammen plannen. U kunt uw gewenste filters instellen en een PDF-rapport opvragen met de nieuwste gegevens dat op een gepland tijdstip in uw postvak wordt geleverd. U kunt bijvoorbeeld elke ochtend een e-mail ontvangen met nachtelijke orderinformatie. U kunt abonnementen waarvan u eigenaar bent op elk moment bewerken.

Voor abonnementen gelden dezelfde toegangsregels als voor apps, gegevens en ruimten. Eigenaren en ontvangers worden beperkt op basis van Section Access, machtigingen en gebruikerstoewijzigingen.

Een e-mail met een abonnementsrapport bevat:

 • Een PDF van de geabonneerde visualisatie of werkbladen als bijlage. De resolutie van de PDF is 300 dpi.

 • Een afbeelding van de visualisatie. Er is geen afbeelding bij een abonnement op één of meer werkbladen.

 • Een koppeling naar de app zodat u het oorspronkelijke analysepunt kunt bekijken. Als het abonnement meer dan één werkbladen bevat, wordt het eerste werkblad in de lijst geopend.

 • Een koppeling naar de beheerpagina van uw abonnementen.

  Een e-mail met een abonnementrapport met een afbeelding en PDF-bijlage.

Wanneer gebruiken

Abonnementen worden gegenereerd op basis van de planning die u instelt. In de volgende gevallen moet u een abonnement maken:

 • U wilt regelmatig updates over een diagram of maximaal 10 werkbladen.

 • U hoeft niets ingewikkelds in te stellen zoals een waarschuwing.

 • U wilt een export van maximaal 10 werkbladen of een diagram op een planning produceren.

 • Uw ontvangers hebben toegang tot Qlik Sense.

Andere manieren om inzichten op basis van gegevens te delen

Als u meldingen wilt ontvangen wanneer aan bepaalde voorwaarden in uw gegevens is voldaan, raadpleegt u Gegevens bewaken met behulp van waarschuwingen. Waarschuwingen worden geëvalueerd op basis van nieuwe gegevensladingen en worden verzonden op basis van gegevensuitzonderingen. Waarschuwingen kunnen ook getriggerd worden volgens een planning maar u dient nog steeds een voorwaarde of doel te maken om een waarschuwing op te slaan. U kunt Qlik-gebruikers toevoegen aan een waarschuwing.

Als u aanpasbare rapporten wilt genereren op basis van een hele app en deze naar ontvangers buiten uw Qlik Sense-omgeving wilt verzenden, raadpleegt u Geautomatiseerde rapportage met behulp van de Qlik Reporting Service.

Vereisten

Voor abonnementen gelden de volgende voorwaarden:

 • Abonnementen moeten worden ingeschakeld door een Qlik Sense-beheerder. Ga voor meer informatie naar Rapportabonnementen beheren.
 • Er moet een geldig e-mailadres zijn geconfigureerd in Qlik Sense.

 • U moet leesrechten voor de app hebben waarin u abonnementen aanmaakt.

Informatie Als de app is verwijderd, dan blijven de bijbehorende abonnementen bestaan. Ze kunnen echter niet worden gegenereerd.

App-instellingen opgeslagen in abonnementen

De volgende instellingen worden opgeslagen wanneer u een abonnement maakt:

 • Selecties

 • Visualisatie-eigenschappen: lay-out, kleuren, legenda, labels en meer. Zie Visuele verkenning voor meer informatie over het toepassen van deze eigenschappen.

 • JavaScript -opties: talen, thema's, variabelen of apparaattypen

  Apparaattype kan auto, touch of desktop zijn. De waarde is afhankelijk van het in-/uitschakelen van de touchscreenmodus in uw Qlik Sense-app. Als de touchscreenmodus is ingeschakeld, zal het apparaattype touch zijn. Anders is het auto of desktop.

Deze opties worden toegepast telkens wanneer het rapport wordt gegenereerd. Bijvoorbeeld: u maakt een abonnement in een app waarvoor Thema1 wordt gebruikt. De app wordt later gewijzigd in Thema2. Het abonnementsrapport blijft Thema1 gebruiken.

Een abonnement aanmaken

U kunt een abonnement aanmaken op basis van een visualisatie of een werkblad. Als u een abonnement maakt, wordt u hiervan de eigenaar. Als u eigenaar bent van een abonnement, kunt u er ontvangers aan toevoegen. Ga voor meer informatie naar Een abonnement delen. Als u een abonnement op basis van een werkblad maakt, kunt u maximaal 10 werkbladen aan het abonnement toevoegen.

 1. Open het werkblad in analysemodus. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een visualisatie en selecteer Abonneren.

  • Klik op Navigatie in de bovenste balk en selecteer Abonneren op werkblad.

 2. E-mail

  Voer een titel in voor het abonnement. Dit wordt gebruikt als onderwerp van de e-mail.

  U kunt ook een beschrijving opgeven. Deze verschijnt in de hoofdtekst van de e-mail. Deze sectie kan worden gebruikt om onderscheid te maken tussen abonnementen die vergelijkbaar zijn.

  Bijvoorbeeld: Weekly sales - East coast en Weekly Sales - West coast.

 3. Werkbladen

  Als u een abonnement op basis van een werkblad maakt, kunt u meer werkbladen aan het abonnement toevoegen. Het maximaal aantal werkbladen bedraagt 10.

  U kunt de werkbladen sorteren om te beheren in welke volgorde ze in de e-mail worden weergegeven.

 4. E-mail verzenden

  Kies hoe vaak het abonnement een rapport genereert. De tijd die u instelt, is het tijdstip waarop het genereren van het rapport wordt gestart, niet wanneer het rapport wordt ontvangen:

  • Dagelijks: kies op welk tijdstip het rapport elke dag wordt gegenereerd.

  • Wekelijks: kies op welke dagen van de week het rapport wordt verzonden. U kunt zoveel dagen selecteren als u wilt.

  • Maandelijks: kies welke dagen van de maand het rapport verzonden moet worden. U kunt zoveel dagen selecteren als u wilt.

 5. Time

  Kies de tijd van de dag dat het abonnement een rapport verzendt.

  Dit is het tijdstip waarop het rapport zal worden toegevoegd aan de wachtrij voor het genereren. Het is niet het tijdstip waarop u het rapport ontvangt. Zie Rapport-e-mails worden niet ontvangen zoals gepland voor meer informatie over tijden voor het genereren van rapporten.

 6. Schakel Gebruikers toevoegen aan abonnement in om ontvangers toe te voegen aan het abonnement.

 7. Klik op Abonneren.

Een abonnement delen

U kunt in de volgende gevallen ontvangers toevoegen aan het abonnement:

 • U bent de eigenaar van het abonnement.

 • De werkbladen zijn openbaar.

 • De ontvanger heeft toegang tot de app. Als ontvangers geen toegang hebben, worden ze toegevoegd aan het abonnement, maar zullen ze geen rapporten ontvangen. Zodra ze gemachtigd worden om de app te openen, kunt u het abonnement bewerken de gebruikers toevoegen.

Ontvangers krijgen geen melding als ze worden toegevoegd aan of verwijderd van een abonnement.

Uw abonnementen beheren

Klik op Subscriptions in het linkervenster van de hub om een lijst te bekijken met abonnementen waarvan u de eigenaar bent en van abonnementen waaraan u als ontvanger bent toegevoegd. U kunt de pagina Abonnementen ook openen vanuit het menu Gebruikersprofiel in de rechterbovenhoek van de app.

De sectie Abonnementen van de cloudhub

Specifieke pagina voor abonnementen die toegankelijk is vanuit de cloudhub.

U kunt de abonnementen filteren en sorteren op de pagina Abonnementen. U kunt uw lijst verfijnen op eigenaar (iedereen, u of anderen) of zoeken naar abonnementen van een specifieke gebruiker. De abonnementen in de lijst kunnen worden gesorteerd op tijd laatst verzonden, tijd waarop ze zijn ingepland om te worden verzonden of op alfabetische volgorde van naam.

Klik op een abonnement om meer details te bekijken. Het menu actie aan de rechterkant van elk abonnement kunt u gebruiken voor verschillende acties:

Als u een abonnement hebt ontvangen, maar hier geen eigenaar van bent, hebt u de volgende opties:

 • Details: Bekijk details van het abonnement zoals laatst verzonden, ingepland en aangemaakt. U kunt ook een lijst bekijken van alle werkbladen die deel uitmaken van het abonnement en de werkbladen in de app openen.

 • In app weergeven: Open het werkblad of het diagram in de app. Als het abonnement meer dan één werkblad bevat, wordt het eerste werkblad in de lijst geopend.

 • Afmelden: uzelf verwijderen van een abonnement.

Als de eigenaar van het abonnement bent, hebt u de volgende opties:

 • Details: Bekijk details van het abonnement zoals laatst verzonden, ingepland en aangemaakt. eigenaren kunnen deze sectie ook gebruiken voor het bewerken, verzenden, inschakelen/uitschakelen of verwijderen van het abonnement.
 • Ontvangers: de ontvangerslijst bekijken en bewerken.

 • Bewerken: Details of het schema van het abonnement wijzigen.

 • Nu verzenden: Verzend het rapport onmiddellijk.

 • In app weergeven: Open het werkblad of het diagram in de app. Als het abonnement meer dan één werkblad bevat, wordt het eerste werkblad in de lijst geopend.

 • Inschakelen/uitschakelen: Geplande e-mails in- en uitschakelen. U kunt nog steeds een rapport verzenden met behulp van Nu verzenden.

 • Verwijderen: Verwijder het abonnement. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Beperkingen

 • U kunt maximaal 100 abonnementen maken.

 • U kunt maximaal 10 werkbladen toevoegen.

 • Een abonnement kan maximaal 20 ontvangers hebben.

 • Als het genereren van een abonnement drie keer mislukt, wordt het uitgeschakeld.

 • Als de export voor één of meer werkbladen in het abonnement mislukt, wordt het rapport niet gegenereerd. Mogelijke oorzaken:

  • De ontvanger heeft geen toegang tot alle werkbladen in het abonnement.

  • Een werkblad is verwijderd.

 • U kunt zich niet abonneren op:

Houd rekening met de volgende beperkingen die gelden voor het abonneren op app-inhoud. Deze limieten zijn ingeschakeld als u op Abonneren klikt. Als de limieten worden overschreden, krijgt u een foutmelding te zien.

 • Maximum aantal velden in de selecties: 125

 • Maximum aantal veldwaarden in de selecties: 150.000 totale veldwaarden in één of meerdere velden

 • Maximum aantal alternatieve states: 125

 • Maximum aantal patches: 100

 • Maximum aantal variabelen: 1100

 • Maximale afbeeldingsgrootte: 4.000 x 4.000 pixels

 • Minimale afbeeldingsgrootte: 5 x 5 pixels voor diagrammen en 20 x 20 pixels voor werkbladen

Problemen oplossen

Rapport-e-mails worden niet ontvangen zoals gepland

Een rapportabonnement is ingesteld om te starten op een specifiek tijdstip, maar u ontvangt pas uren later een e-mail in uw postvak.

Mogelijke oorzaak  

Het tijdstip dat in het abonnement is ingesteld, is het tijdstip waarop het genereren van het rapport wordt gestart, niet het tijdstip waarop het rapport in uw postvak aankomt. De tijd die nodig is om een rapport te genereren, is afhankelijk van verschillende factoren. Met name:

 • Aantal actieve gebruikers van Qlik Sense

 • Aantal actieve of in de wachtrij geplaatste processen: waarschuwingen, nieuwe gegevensladingen, abonnementen

Voorgestelde actie  

Stel uw abonnement in zodat het wordt uitgevoerd buiten de piekuren. Als u en uw ontvangers beginnen te werken om 9.00 uur, laat uw abonnementen dan uitvoeren om 6.00 uur.