Gå till huvudinnehåll

Använda affärsordlistor

En affärsordlista är ett verktyg som hjälper dig att visa standardisera termer och definitioner på din Qlik Cloud-plattform. En gemensam förståelse av terminologi är centralt för datautforskning och samarbete mellan avdelningar. Affärsordlistor är en resurstyp i Qlik Cloud. De består av logiska kategorier med termer som beskrivits med ett tydligt språk som alla i olika delar av en organisation kan använda och förstå.

Som analytiker kan en affärsordlista:

  • Hjälpa dig att hitta och förstå svar på affärsfrågor.
  • Tillhandahålla standardiserade definitioner för affärstermer.
  • Skapa förtroende för länkade datauppsättningar och appar genom att tillhandahålla kontext och bakgrund.
  • Underlätta djupare kommunikation och samarbete mellan olika avdelningar på företaget.

Du kan ha åtkomst till ordlistor i de utrymmen som du har åtkomst till. Organisationer kan ha flera ordlistor för olika funktionsområden som ger stöd till utvalda avdelningar på företaget. Qlik Cloud

Anteckning om information

Mer information om att skapa och redigera ordlistor finns i Arbeta med affärsordlistor.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!