Gå till huvudinnehåll

Introduktionskurs – aviseringar

Du kan övervaka viktiga data utan att öppna Qlik Sense-apparna. I SaaS editions of Qlik Sense kan användare definiera villkor som baseras på mått eller dimensioner och få aviseringar när dessa uppfylls. Aviseringar kan utvärderas varje gång appen laddas, eller enligt ett schema. Du kan dela aviseringar med valfri användare som har läsbehörighet för appen.

Det här får du lära dig

Den här steg-för-steg-guiden visar hur du:

 1. skapar en enkel avisering

 2. skapar en komplicerad avisering

 3. hanterar en aviserings livscykel.

Vem är den här introduktionskursen avsedd för?

Den här introduktionskursen är avsedd för användare som känner sig bekväma med att arbeta i Qlik Sense-hubben.

Observera: Om inte aviseringar fungerar kontaktar du en Qlik Sense-administratör. Aviseringar kanske måste aktiveras.

Det här behövs innan du kan börja

Hämta appen och data till introduktionskursen

Hämta filen CreatingAlertsFiles.zip. Den innehåller appen och datafilerna du behöver för att göra den här introduktionskursen:

Filer du behöver för att skapa aviseringar

Ladda upp appen för introduktionskursen

Du måste packa upp mappen och ladda upp appen och datafilerna till ett utrymme i Qlik Sense. Appen liknar den i Introduktionskurs – Börja med grunderna, förutom att ett skript som håller datumen aktuella har lagts till.

 1. Packa upp filen CreatingAlertsFiles.

 2. Öppna Qlik Sense-hubben.

 3. Öppna ett utrymme, till exempel Personligt.

  Du kan välja ett annat utrymme om du vill att andra användare ska ha åtkomst till den här appen och datafilerna.

 4. Klicka på Lägg till ny > Ladda upp app. En dialogruta öppnas.

 5. Dra och släpp filen Creating alerts.qvf. Klicka på Ladda upp.

 6. Klicka på Lägg till ny > Datafil. En dialogruta öppnas.

 7. Dra och släpp de fem Microsoft Excel-filerna i dialogrutan. Klicka på Ladda upp.

Skapa dynamiska bokmärken

Qlik Sense-appar innehåller ofta data från flera år. Aviseringar är för det mesta konfigurerade så att de gäller den aktuella tidsperioden (nuvarande vecka, månad eller kvartal). För att kunna imitera ett realistiskt scenario måste du skapa dynamiska bokmärken.

 1. Öppna appen och öppna valfritt ark.
 2. Klicka på Selections tool.
 3. Urvalsskärmen visas. Appdimensioner visas längst ned på skärmen. Kontrollera att rutan vid Visa fält är markerad.
 4. I sökrutan till höger skriver du YearMonth.
 5. Gå till dimensionen Date.autoCalendar.YearMonth och klicka på .
 6. Skriv följande funktion i söklistboxen: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now()). Tryck på Retur. Nuvarande månad väljs.
 7. Stäng urvalsverktyget genom att klicka på Selections tool.
 8. Klicka på Bookmark Bokmärke.
 9. Klicka på Skapa nytt bokmärke. Vid Namn skriver du Current month.

Upprepa stegen och skapa följande bokmärken. Försäkra dig om att du raderar de tidigare urvalen innan du gör nya:

 • Last Month: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
 • Current Quarter: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
 • Last Quarter: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

Aktivera meddelanden

Du kan anpassa meddelanden i din Qlik Sense Hub.

 1. Öppna hubben och sedan Profilinställningar.

 2. Klicka på Meddelanden.

 3. Under Aviseringar kan du välja om du vill ta emot aviseringar via Webb, Push eller E-post.

Mer information finns i Hantera dina aviseringar (endast på engelska)

Skapa en enkel avisering

Du ska skapa en avisering som övervakar vinstmarginalen och skickar ett meddelande när den blir mindre än 40 %.

Skapa en ny avisering

 1. Öppna appen och öppna arket Dashboard i vyn Analysera.

 2. Högerklicka på mätaren Profit Margin längst upp till höger.

 3. Välj Skapa avisering i menyn.

  En dialogruta öppnas.

  Context menu showing sheet options

 4. Infoga följande i delavsnittet med detaljer:
  1. Rubrik: Profit Margin Rate.
  2. Beskrivning: Profit Margin ska aldrig vara lägre än 40 %
 5. I delavsnittet Lägg till data i aviseringen klickar du på Lägg till mått. Under Originalmått väljer du: Margin %.
 6. Klicka på Förfina dina data. I listrutan Urval väljer du att bokmärket Current Month ska användas för data.

  Förhandsgranska data visar aktuellt värde för måttet med hänsyn till bokmärket som används.

 7. Klicka på Nästa.
 8. Under Villkor 1 anger du följande:
  1. Mått: Margin %
  2. Operator: Mindre än
  3. Jämför med: Värde

  4. Värde: 0.4

   ALerts window showing the condition

 9. Klicka på Nästa.

  I den här dialogrutan visas schemaläggning för aviseringen. Behåll standardinställningarna.

 10. Klicka på Skapa.

Testa aviseringen

Den här aviseringen utvärderas när appen laddas.

 1. Gå till hubben och klicka på din användarknapp längst upp till höger.
 2. Klicka på Profilinställningar.
 3. Under Hantering klickar du på Aviseringar.
 4. Gå till aviseringen Profit Margin Rate som du skapade och klicka på More. Klicka på Detaljer.
 5. Notera att den här aviseringen aldrig har blivit utvärderad. Det beror på att vinstmarginalerna inte har ändrats. För att aviseringen ska lösas ut måste du ändra data.
 6. Klicka på Redigera avisering i appen i snabbmenyn. Dialogrutan Avisering öppnas.
 7. Öka värdet för marginalvärdet till 0,43 (eller högre än det aktuella värdet).

 8. Gå tillbaka till hubben. Leta reda på appen och klicka på More. Klicka på Ladda i snabbmenyn.

Du ser ett meddelande i menyn längst upp. Klicka på aviseringen. En dialogruta öppnas som visar att vinstmarginalen har sjunkit under 40 %.

Ditt e-postmeddelande kan även innehålla en från Qlik Sense, beroende på dina meddelandeinställningar.

Skapa en komplicerad avisering

Vi ska skapa en avisering som skickas varje månad, och som övervakar vinstmarginalen för produkttypen i den sista kvartilen i ett specifikt försäljningsintervall.

Skapa en ny avisering

 1. Öppna appen i Qlik Sense. Öppna arket Customer Details i vyn Analysera.
 2. Gå till pivottabellen ”Customer KPIs” längst ned på sidan. Högerklicka på den.

 3. Välj Skapa avisering > Skapa ny avisering på snabbmenyn.

  En dialogruta öppnas.

 4. Infoga följande i delavsnittet med detaljer:
  1. Rubrik: Low margin products last month
  2. Description: Monthly products that need margin improvements
 5. I delavsnittet Lägg till data i aviseringen klickar du på Lägg till mått och väljer följande:
  1. Sales
  2. Margin %
 6. Klicka på Förfina dina data. Välj:
  1. Visa per dimension: Product type

  2. Urval: Last Month som det bokmärke som ska användas för data.
 7. Under Förhandsgranska data visas produkttyp efter försäljning och marginal i procent, med hänsyn till bokmärket som används.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Under Villkor 1 anger du:

  1. Mått eller dimension: Försäljning
  2. Operator: Större än
  3. Jämför med: Värde
  4. Värde: 50 000
 10. Klicka på Lägg till nytt villkor
 11. Under Villkor 2 anger du:
  1. Mått eller dimension: Försäljning
  2. Operator: Mindre än
  3. Jämför med: Värde
  4. Värde: 100000
  5. Se till att operatorn Och placeras mellan de två villkoren.

   AND operator between Condition 1 and Condition 2

 12. Klicka på Lägg till nytt villkor.
 13. Under Villkor 3 anger du:
  1. Mått eller dimension: Margin %
  2. Operator: Mindre än
  3. Jämför med: Aktuell uppsättning
  4. Aggregering: Percentil
  5. Percentil: 25 (innebär den sista kvartilen)

   Dialogue window showing all three conditions that were made

  6. Ta bort grupperingen genom att klicka på linked mellan Villkor 2 och Villkor 3. Se till att operatorn Sedan placeras mellan de två sista villkoren.

   THEN operator between Condition 1 and Condition 2

 14. Det kanske inte visas något under Förhandsgranska avisering. I så fall ökar du percentilvärdet.

 15. Klicka på Nästa.
 16. Vid Utvärdera aviseringen anger du Månadsvis.

 17. Klicka på Skapa.

Testar aviseringen

Inställningen är att aviseringen ska utvärderas en gång i månaden. Om du äger aviseringen kan du dock utvärdera den när som helst.

 1. Gå till hubben och klicka på användarikonen längst upp till höger.
 2. Klicka på Profilinställningar.
 3. Under Hantering klickar du på Aviseringar.
 4. Leta reda på aviseringen Low margin products last month och klicka på More.
 5. Klicka på Utvärdera nu i snabbmenyn.

Du ser ett meddelande i menyn längst upp.

Aviseringens livscykel

I det här delavsnittet beskrivs hur du hanterar aviseringar efter att de har skapats.

Aktivera och stänga av aviseringar

Aviseringar skapas utifrån visualiseringar men de är inte länkade till dem. Att diagram tas bort innebär inte att associerade aviseringar tas bort. Det är bara administratörer och aviseringarnas ägare som kan aktivera och stänga av aviseringar.

Hantera aviseringar som ägare

 1. Gå till hubben och klicka på användarikonen längst upp till höger.
 2. Klicka på Profilinställningar.
 3. Under Hantering klickar du på Aviseringar.
 4. Snabbmenyn öppnas om du klickar på More vid en avisering. Härifrån kan du inaktivera och ta bort aviseringar.

Visa information om aviseringen

Du kan visa detaljer, villkor och körningshistorik för aviseringen.

 1. Gå till hubben och klicka på profilknappen längst upp till höger.
 2. Klicka på Profilinställningar.
 3. Under Hantering klickar du på Aviseringar.
 4. Leta reda på aviseringen Low margin products last month.
 5. Klicka på More.
 6. Klicka på Detaljer i snabbmenyn.
 7. I menyn till vänster visas: Detaljer, Data och villkor, Historik, Mottagare och Meddelanden.

  De här delavsnitten kan inte redigeras.

 8. I delavsnittet Detaljer visar du den senaste aviseringen genom att klicka på Visa.

Ändra en avisering

 1. Gå till hubben och klicka på profilknappen längst upp till höger.
 2. Klicka på Profilinställningar.
 3. Under Hantering klickar du på Aviseringar.
 4. Leta reda på aviseringen Low margin products last month.
 5. Klicka på More.
 6. Klicka på Redigera avisering i appen i snabbmenyn. Dialogrutan Avisering öppnas.
 7. Ändra ingenting i delavsnittet Detaljer och data. Klicka på Nästa.
 8. Ändra ingenting i delavsnittet Villkor. Klicka på Nästa.
 9. I delavsnittet Distribution ändrar du Tillåt meddelanden till Alltid.
 10. Klicka på Spara.