Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Visuell utforskning

Den visuella utforskningsmenyn låter dig ändra vissa visualiseringsegenskaper utan att göra urval eller redigera arket. Du kan exempelvis ändra data, sortera data, färglägga efter dimension eller mått, och förändra visningssätt för etiketter.

För att få en visuell demonstration av hur menyn för visuell utforskning fungerar se Visuell utforskning.

Anteckning om informationMenyn för visuell utforskning finns i följande visualiseringar: stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, spridningsdiagram, trädkarta, lådagram, fördelningsdiagram, karta och kombinationsdiagram.
Exempel på menyn för visuell utforskning för visualisering av ett spridningsdiagram

Visuell utforskningsmeny med fliken Presentation öppen.

Använda den visuella utforskningsmenyn till att ändra egenskaper

 1. När du utför en analys för du muspekaren över den visualisering där du vill göra ändringar.
 2. Klicka på Meny längst upp till höger på visualiseringen eller högerklicka på visualiseringen och välj Utforskningsmeny.
 3. Uppdatera de egenskaper som du vill ändra.
 4. Klicka på Kontroller för att stänga menyn och spara ändringarna. Ändringarna sparas under sessionen.

  Om du vill spara ändringarna inför framtida sessioner (och uppdatera dem i egenskapspanelen) klickar du på Tillämpa. Den här knappen är enbart tillgänglig för visualiseringar som inte är original eller länkade till original, och för användare som har rätt att redigera arket.

  Anteckning om informationOm du inte klickar på Tillämpa för att spara ändringarna eller Ta bort för att ignorera ändringarna och senare klickar på Redigera för att redigera arket, kommer du att ombes att välja om du vill tillämpa eller ignorera de ändringar som du gjorde vid analysen av arket.

Använda den visuella utforskningsmenyn till att ändra data

Den visuella utforskningsmenyn kan ändra visualiseringsdata om du har alternativa dimensioner eller mått. Klicka bara på den dimension eller det mått som du vill att visualiseringen ska visa. Urvalet markeras med Streck.

Anteckning om informationAlternativa dimensioner och mått är dimensioner och mått som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka dimensioner och mått som visas under visuell utforskning.
Exempel på meny för visuell utforskning när data förändras

Visuell utforskningsmeny med datafliken öppen.

Använda den visuella utforskningsmenyn för att utforska tidsserieprognoser

Du kan ändra egenskaper för tidsserieprognoser för linjediagram med hjälp av den visuella utforskningsmenyn.

Exempel på visuell utforskning när du ändrar tidsserieprognoser

Visuell utforskningsmeny med datafliken öppen för ett linjediagram med prognos.

För Dimensioner kan du ändra följande egenskaper:

 • Prognossteg: Ange antalet steg som ska prognostiseras.

 • Stegstorlek: Ange ett tal som varje steg ska multipliceras med.

 • Stegenhet: Välj ett tids- eller sifferintervall.

För Mått kan du ändra följande egenskaper:

 • Prognos: Aktivera och inaktivera prognostisering i linjediagrammet.

 • Metod: Välj prognosmetod:

  • SSA: SSA (Singular Spectrum Analysis) identifierar brus och säsongsvariationer likväl som trend. SSA är det bästa alternativet för att förutse trender med cykliskt eller oscillerande beteende.

  • OLS: OLS (Ordinary Least Square) beräknar trendlinjer genom att minimera kvadratsumman av skillnaderna mellan den observerade beroende variabeln och den förväntade variabeln. OLS är det bästa alternativet när du vill visa en linjär trend för data.

  Du hittar mer information om prognosmetoder i OLS- och SSA-metoder.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!