Gå till huvudinnehåll

Skapa On-demand-appar för analys

Med on-demand-appar kan du ladda och analysera stordatakällor i Qlik Sense. Om du har tillgång till en on-demand-urvalsapp kan du generera on-demand-appar som innehåller delmängder av data från stordatakällor.

Det är ineffektivt att försöka analysera en hel Big Data-källa på en gång. Men för att alla visualiseringar ska vara representativa måste alla data kunna upptäckas. On-demand-appar ger användarna summerade översikter över stordatakällor och låter dem identifiera och ladda relevanta delmängder av data för detaljerad analys.

On-demand-urvalsappar är konfigurerade för att generera on-demand-appar som använder dina urval för att fylla on-demand-appen med data från en stordatakälla. Urvalsappar har navigationslänkar för att generera on-demand-appar i fältet Appnavigering längst ner på arket.

Navigationslänk för att generera on-demand-appar

Nedre delen av ett ark med en navigationslänk för on-demand-app i fältet appnavigering.

När du gör urval i urvalsappen börjar förloppsindikatorerna bli gröna. Varje on-demand-app i fältet Appnavigering har en gräns för den mängd data som den kan innehålla. När du gör urval i urvalsappen visar förloppsindikatorn när mängden data som väljs är inom gränsen för on-demand-appen.

En förloppsindikator som visar ytterligare urval krävs

Navigationslänk för on-demand-app med indikator som visar att fler urval krävs.

Förloppsindikator som visar att du kan generera en on-demand-app

Navigationslänk för on-demand-app med indikator som visar att du nu kan generera en on-demand-app

När indikatorn för en On-demand-app är helt grön kan du generera den appen med alla valda data. Genererade beställningsappar läggs till i ditt Personliga utrymme. Du kan också välja att öppna en tidigare genererad instans av den appen. Varje beställningsapp i appnavigeringsfältet kan genereras flera gånger, och de genererade apparna förblir tillgängliga. När maxantalet appar har genererats måste du ta bort en av de befintliga apparna innan du kan generera en ny on-demand-app. On-demand-appar kan även ha en förfallotid, efter vilken de raderas automatiskt.

Det maximala antalet appar och kvarhållningstiden ställs in på on-demand-appens navigeringslänk. Appnavigeringslänken är en av on-demand-appens komponenter, och det är ofta den som skapar urvalsappen som lägger till den.

Anteckning om information

För att skapa och redigera appnavigeringslänkar krävs rättigheten Professional.

 1. Öppna en on-demand-urvalsapp.
 2. Välj visualiseringsobjekt i urvalsappen.
 3. Klicka på on-demand-appen när indikatorn för den blir helt grön i fältet Appnavigering.

  Du kan välja en on-demand-app i fältet Appnavigering om du vill öppna en genereringspanel för den. Där kan du klicka på Info och se Begränsning (maximalt antal poster som tillåts) och antalet valda poster. Du kan även se antalet värden som valts för varje fält och eventuella begränsningar på fälten. Begränsningar kan placeras på individuella fält när on-demand-appar skapas. Ett fält för År kan exempelvis vara så begränsat att endast två värden kan väljas.

  När antalet valda poster (Antal rader) är mindre än eller lika med det maximala antalet poster som tillåts blir förloppsindikatorn helt grön. En app kan dock inte genereras förrän samtliga krav uppfyllts. Om antalet rader ligger inom begränsningen men ett eller flera av fälten inte uppfyllt kraven inom sina begränsningar aktiveras inte knappen Generera ny app.

  Anteckning om informationOm du väljer Generera ny app när begränsningspanelen är öppen visas inte den genererade appen. Klicka på Info för att stänga panelen. Den nya appen är listad om den har genererats.
 4. Klicka på knappen Generera ny app om du vill skapa en ny instans av On-demand-appen med alla valda data.

  Den nya versionen av appen genereras och visas i genereringspanelen ovanför knappen Skapa ny app.

  För att se mer om den genererade appen öppnar du dess informationsfönster.

  Fliken Urval i informationspanelen.

  I den här vyn kan du även byta namn på On-Demand-appar. on-demand-appar får som standard namnet på den navigeringspunkt varifrån de genererats, och till det läggs en tidsmarkör. Om exempelvis navigeringspunkten heter ”Ox Sample Detail”, blir standardnamnet för den genererade On-Demand-appen till exempel ”Ox Sample Detail_20190405_113822”. I illustrationen ovan har On-Demand-appens namn ändrats till Ox Sample Detail_Airlines.

  Knappen Tillämpa tillämpar de urval som finns i listan på on-demand-appens flik Urval på urvalsappen.

  Urval som tillämpats på urvalsappen.

 5. Välj Öppna app från menyn Mer> för att öppna den genererade appen.

  Du kan även ladda om data och generera om en on-demand-app. Menyn Ladda igen är tillgänglig när informationsfönstret är öppet:

  Informationspanel med menyn Ladda igen.

  Urval på Ladda igen-menyn fungerar som följer:

  • Ladda igen: laddar data igen baserat på de aktuella urvalen som gjorts inom on-demand-appen.
  • Genera om med aktuella urval: genererar om on-demand-appen med aktuella urval som har gjorts inom urvalsappen.

   Anteckning om informationKnappen Tillämpa på fliken Urval tillämpar urvalen i on-demand-appen i urvalsappen. On-demand-appens urval är de som listas som Urval som gjordes när denna app genererades. Mer information finns i illustrationen ovan.

   Detta är det omvända mot det som görs när Genera om med aktuella urval används.

  • Genera om kopia med aktuella urval: genererar en ny on-demand-app med aktuella urval som har gjorts inom urvalsappen. Den tidigare genererade on-demand-appen förblir i sitt nuvarande tillstånd.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!