Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Rapporter från Qlik Cloud-analys med Qlik programautomatisering

Du kan skapa automatiserade flersidiga rapporter baserat på en Qlik Sense app som använder Qlik programautomatisering och Qlik Reporting Service. Mottagarna får komplexa, schemalagda rapporter även om de inte har tillgång till Qlik Cloud-analys. Kom igång med en rapportmall eller skapa en helt anpssad automatisering. Rapporter kan vara i PDF- eller PowerPoint-format.

Du kan också integrera Qlik Reporting Service-API:t i dina egna företagssystem. Mer information om API:t finns i Utvecklarportal för Qlik Cloud.

Anteckning om information

Den här funktionaliteten är inte tillgänglig i Qlik Sense Business eller Qlik Cloud-analys standard.

Användning

Använd Qlik Reporting Service och Qlik programautomatisering när du behöver:

 • Leverera flersidiga burstrapporter.

 • Leverera rapporter till externa mottagare eller interna mottagare som inte har tillgång till Qlik Cloud-analys.

 • Skapa slingrapporter: en sida i en rapport som anger en slinga över dimensionsvärden.

 • Skapa en rapport baserad på flera Qlik Cloud-appar.

Rapportautomatiseringar kan vara enkla, till exempel en PDF där varje sida är ett ark från Qlik Sense-appen. De kan också vara mycket komplexa. Exempel:

 • En daglig PowerPoint-rapport där varje sida visar olika förbrukningsartiklar som börjar ta slut och som måste beställas på nytt.

 • En cyklisk rapport som går ut till alla regionchefer. Varje chef ser bara information som är relevant för deras region. Mottagarlistan importeras från Microsoft Office 365.

 • En rapport som använder nivåer för att skapa en hierarki av typen månad > kategori för att generera en rapport med försäljning för varje produktkategori och för varje månad.

Andra sätt att dela datainsikter

Förutom att generera rapporter med Qlik programautomatisering kan du konfigurera och generera rapporter från din Qlik Cloud-analys-app med tabellrapporter. Utdata från tabellrapporter kan vara i Microsoft Excel- eller PDF-format. Skapa en rapportmall med Qlik-tillägget för Microsoft Excel och ladda upp det till avsnittet Rapporter i din app (finns på fliken Förbereda). Skapa rapportuppgifter för att styra distributionen av rapportutdata och använd filter för att generera personanpassade utdata för rapportmottagare. Mer information om tabellrapporter finns i Rapporter i tabellform med Qlik Cloud-analys.

Om du vill få meddelanden när vissa villkor är uppfyllda i dina data, går du till Övervaka data med aviseringar. Aviseringar utvärderas utifrån dataladdningar och skickas utifrån databaserade undantag. Aviseringar kan också utlösas enligt ett schema, men du måste ändå skapa ett villkor eller mål där aviseringen ska sparas. Du kan lägga till Qlik Sense-användare i en avisering.

Om du vill få regelbundna uppdateringar om ett visst diagram eller ark som bara baseras på ett schema kan du skapa en prenumeration. Mer information finns här Schemalägga rapporter med prenumerationer. Du kan lägga till Qlik Cloud användare i en prenumeration.

Säkerhet

När en rapport har skapats med en automatisering kan du dela dokumentet med vem som helst. Det betyder att du potentiellt kan dela data från en app som mottagare i ditt Qlik Cloud-system inte har behörighet att se. Eller så kanske du vill dela data med användare utanför ditt Qlik Cloud-system.

Anteckning om varningInnan du skapar och skickar rapporter ska du se till att du förstår säkerhetspåverkan för appen och data som används till att skapa rapporten.

Rapportöversikt

Funktioner

Du kan skapa automatiserade rapporter med hjälp av Qlik Reporting-kopplingen (endast på engelska) som medföljer Qlik programautomatisering. En rapportautomatisering kan kopplas till flera Qlik Sense-appar. Din automatisering kan komma åt allt i appen, inklusive diagram, data, urval, fält och variabler. Du kan anpassa rapporten genom att använda olika urval för specifika ark eller genom att konfigurera ark att visa alternativa tillstånd.

Qlik Cloud-analys innehåller rapportmallar som kan anpassas och återanvändas. Om dina rapporter distribueras som PowerPoint-filer kan de redigeras av mottagarna.

Dina rapporter kan ha ett dynamiskt namn baserat på fält eller variabler. En daglig rapport kan till exempel ha datumet som den genererades som en del av namnet.

Åtkomst

Du kan bara göra en rapportautomatisering med Qlik Sense-appar som du har behörighet att använda. Rapportautomatiseringar sparas i ditt personliga utrymme.

Mottagare

Mottagarna behöver inte ha ett Qlik Cloud-användarkonto. Du kan lägga till mottagare på flera sätt:

 • manuellt

 • tabell eller datakälla i Qlik Sense-appen

 • Microsoft Office 365-fil

 • Amazon S3-fil

 • kalkylblad

 • databas

Fördelning

Rapporten genereras som ett PDF- eller PowerPoint-dokument. Rapporter kan genereras enligt ett schema eller baseras på en utlösare.

Rapporter kan levereras till e-postadresser eller Qlik programautomatisering Cloud Storage-kopplingar. Externa e-postklienter använder ofta tvingande storleksbegränsningar för e-postbilagor. Hör efter med din SMTP-leverantör för att få veta vad din gräns är. Rapporter som levereras med hjälp av molnkopplingar har ingen filstorleksbegränsning.

Följande kopplingar är tillgängliga:

 • Amazon S3

 • Dropbox

 • FTP

 • Google Cloud-lagring

 • SFTP

Mer information finns i Kopplingsblock (endast på engelska).

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!