Gå till huvudinnehåll
Utforska analyser med Insight Advisor

PÅ DEN HÄR SIDAN

Utforska analyser med Insight Advisor

Utforska programdata genom sökbaserad analys och bygg analyser från utvalda analystyper. Du kan använda Insight Advisor att utforska både visualiseringar inom ett program, samt skapa nya visualiseringsanalyser baserat på vad du söker efter.

Medan du utforskar och analyserar data i programvisualiseringar kanske du inte kan hitta det du letar efter. Du kanske känner till frågan du vill ha svar på eller analysen du vill se, men inte hur du får den.

Insight Advisor hjälper till genom att skapa visualiseringar åt dig. Du kan bygga analyser i Insight Advisor, välja den analystyp du vill se och de fält du vill använda i analysen. Insight Advisor bygger sedan diagram baserade på dina val. Insight Advisor tillhandahåller också ett sökbaserat gränssnitt för att söka efter programdata som returnerar visualiseringar baserat på din fråga.

Insight Advisor

Insight Advisor, visar alternativ för Insight Advisor Sök och Insight Advisor Analystyper

Insight Advisor finns tillgänglig via ett programs arkvy genom att klicka på Insight Advisor.

Analyserar program med Insight Advisor

Hur och var du kan använda Insight Advisor i ett program beror på din licens, typen av utrymme programmet är i och dina behörigheter i det utrymmet.

Om du har en Analyzer-licens kan du använda Insight Advisor, men du kan inte lägga till genererade diagram till ark. Du kan dock övervaka diagram du har skapat i Insight Advisor från hubben.

Om du har en professionell licens, beroende på dina behörigheter du har ställt in för det utrymme som programmet du analyserar är i, kan du lägga till diagram som du skapar till ark i programmet. Du kan också övervaka diagram som du har skapat i Insight Advisor från hubben.

Vilka datatillgångar som är tillgängliga för dig i Insight Advisor beror på om programmet använder affärslogik för att definiera sin logiska modell och din utrymmesbehörighet. Om du har behörigheten Kan visa , kan du endast se huvudobjekt, såvida inte programmet definierar sin logiska modell med affärslogik.

Anteckning om information

Användare med behörigheten Kan visa kommer endast att kunna se huvudobjekten, såvida inte programmet har en logisk modell med affärslogik.

Mer information om hur du använder Insight Advisor hittar du i Skapa visualiseringar med Insight Advisor.