Gå till huvudinnehåll

Rekommendationer för data och fält

Du bör känna till de förutsättningar och begränsningar som finns vid arbetet med Qlik Sense. Ett exempel: den övre gränsen för datatabeller och fält samt maximal mängd inlästa data i Qlik Sense.

Rekommendationer för mängden inlästa data

Den datamängd som kan laddas i Qlik Sense är primärt, men inte exklusivt, begränsad av mängden primärminne i datorn.

Övre gränser för datatabeller och fält

Om du bygger mycket stora appar bör du känna till att en Qlik Sense-app inte kan ha fler än 2 147 483 648 distinkta värden i ett fält.

Det antal fält och datatabeller såväl som antalet tabellceller och tabellrader som kan laddas begränsas endast av RAM-minnet.

När du importerar en datauppsättningsfil till en Qlik Sense app eller ett utrymme med Datahanteraren (dra och släpp eller andra direkta uppladdningar) så kan du ladda högst 5 000 fält.

Rekommenderad gräns för laddningsskriptavsnitt

Det rekommenderade maximala antalet tecken som ska användas per laddningsskriptavsnitt är 50 000 tecken.