Przeskocz do zawartości głównej

Korzystanie z edytora ładowania danych

Twórz i uruchamiaj skrypty ładowania danych z edytora ładowania danych oraz twórz połączenia ze źródłami danych. Z załadowanych danych aplikacja korzysta podczas analiz.

Kliknij Edytor ładowania danych na karcie Przygotuj na pasku nawigacyjnym, aby otworzyć edytor ładowania danych.

Edytor ładowania danych

Storytelling view.

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi z najczęściej używanymi poleceniami dla edytora ładowania danych.

Więcej informacji na temat skryptu ładowania danych zawierają tematy Zapisywanie skryptu ładowania, Debugowanie skryptu ładowania danych i Uruchomienie skryptu w celu załadowania danych.

Powiązania między danymi

Panel Połączenia do danych umożliwia zapisywanie skrótów do często używanych źródeł danych (baz danych lub plików zdalnych). Można tu również zainicjować selekcję danych do załadowania. Powiązania między danymi są sortowane według przestrzeni, do których masz dostęp.

Więcej informacji zawierają tematy Ładowanie danych analitycznych oraz Wybieranie danych w edytorze ładowania danych.

Edytor tekstu

W edytorze tekstu można napisać i edytować kod skryptu. Wiersze skryptu są ponumerowane, a elementy kodu są kolorowane odpowiednio do ich roli w składni skryptu. Pasek narzędzi edytora tekstu zawiera polecenia Wyszukaj i zamień, Tryb pomocy, Cofnij i Wykonaj ponownie. Początkowy skrypt zawiera już niektóre wstępnie zdefiniowane ustawienia regionalne zmiennych, na przykład SET ThousandSep=, które zasadniczo nie muszą być edytowane.

Więcej informacji na temat skryptu zawierają tematy Edytowanie skryptu ładowania danych i Omówienie składni skryptów.

Sekcje

Dzielenie skryptu na sekcje, aby ułatwić jego czytanie i utrzymanie. Sekcje są wykonywane od góry do dołu.

Po dodaniu danych za pomocą polecenia Dodaj dane powstanie sekcja skryptu ładowania danych o tytule Sekcja automatycznie wygenerowana zawierająca kod skryptu wymagany do załadowania danych.

Więcej informacji zawiera temat Organizowanie kodu skryptu.

Dane wyjściowe

W obszarze Dane wyjściowe wyświetlany jest status automatycznego zapisu i wszystkie komunikaty wygenerowane podczas wykonywania skryptu.

Szybki start

Aby załadować plik lub tabele z bazy danych, wykonaj następujące działania na panelu Powiązania między danymi:

  1. Utwórz nowe połączenie do źródła danych (jeśli takie połączenie do danych jeszcze nie istnieje).
  2. Data Selection Dokonaj selekcji danych z tego połączenia.