Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Używanie narzędzia Edytor ładowania danych

Twórz i uruchamiaj skrypty ładowania danych z edytora ładowania danych oraz twórz połączenia ze źródłami danych. Z załadowanych danych aplikacja korzysta podczas analiz.

Kliknij Edytor ładowania danych na karcie Przygotuj na pasku nawigacyjnym, aby otworzyć edytor ładowania danych.

Edytor ładowania danych

Edytor ładowania danych z otwartymi źródłami danych

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi z najczęściej używanymi poleceniami dla edytora ładowania danych.

Więcej informacji o skrypcie ładowania danych zawiera temat:

Historia

W Historii można przeglądać poprzednią wersję skryptu ładowania i nią zarządzać.

Zarządzanie historią skryptów ładowania danych

Źródła danych

Dodaj dane do swojej aplikacji do skryptu ładowania.

Dodaj dane

W obszarze Dodaj dane można uzyskać dostęp do katalogu danych. Katalog danych umożliwia ładowanie danych ze wszystkich istniejących zestawów danych, do których masz dostęp. Korzystając z katalogu danych, można jednocześnie ładować dane z wielu zestawów danych.

Ładowanie danych z katalogu danych

Połączenia danych

Panel Połączenia do danych umożliwia zapisywanie skrótów do często używanych źródeł danych (baz danych lub plików zdalnych). Można tu również zainicjować selekcję danych do załadowania. Powiązania między danymi są sortowane według przestrzeni, do których masz dostęp.

Więcej informacji zawierają tematy Ładowanie danych analitycznych oraz Wybieranie danych w skryptach ładowania.

Edytor tekstu

W edytorze tekstu można napisać i edytować kod skryptu. Wiersze skryptu są ponumerowane, a elementy kodu są kolorowane odpowiednio do ich roli w składni skryptu. Pasek narzędzi edytora tekstu zawiera polecenia Wyszukaj i zamień, Tryb pomocy, Cofnij i Wykonaj ponownie. Początkowy skrypt zawiera już niektóre wstępnie zdefiniowane ustawienia regionalne zmiennych, na przykład SET ThousandSep=, które można opcjonalnie edytować. Więcej informacji zawiera temat Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Więcej informacji na temat skryptu zawierają tematy Edycja skryptów ładowania i Omówienie składni skryptów.

Sekcje

Dzielenie skryptu na sekcje, aby ułatwić jego czytanie i utrzymanie. Sekcje są wykonywane od góry do dołu.

Po dodaniu danych za pomocą polecenia Dodaj dane powstanie sekcja skryptu ładowania danych o tytule Sekcja automatycznie wygenerowana zawierająca kod skryptu wymagany do załadowania danych.

Więcej informacji zawiera temat Organizowanie skryptów ładowania.

Podgląd

Po uruchomieniu skryptu z opcją Podgląd danych lub Ładuj dane można wyświetlić podgląd załadowanych tabel w obszarze Podgląd.

Podgląd oferuje trzy różne widoki danych tabeli:

 • Widok tabeli

 • Widok listy

 • Widok kafelków

Widok tabeli

Widok danych wyświetla dane w formacie tabeli.

Widok listy

Widok listy przedstawia podsumowanie informacji o polach i ich wartościach.

Wyświetlanie kolumn możesz kontrolować, klikając i wybierając żądane kolumny. Wybory nie są przenoszone pomiędzy sesjami. Dostępne są następujące kolumny:

 • Nazwa: nazwa pola.

 • Typ danych: typ danych w polu

 • Wartości odrębne: liczba wartości odrębnych w polu

 • Wartości null: liczba wartości null w polu

 • Wartości przykładowe: wybór przykładowych wartości z pola

 • Suma: jeśli pole jest liczbowe, suma wartości pola

 • Min.: jeśli pole jest liczbowe, najniższa wartość

 • Maks.: jeśli pole jest liczbowe, największa wartość

 • Średnia: jeśli pole jest liczbowe, wartość średnia

 • Mediana: jeśli pole jest liczbowe, wartość mediany

 • Znaczniki systemowe: znaczniki dodawane do danych przez Usługa profilowania danych

 • Odchylenie standardowe: jeśli pole jest liczbowe, odchylenie standardowe wartości

 • Dodatnie: jeśli pole jest liczbowe, liczba wartości dodatnich

 • Ujemne: jeśli pole jest liczbowe, liczba wartości ujemnych

 • Wartości zerowe: jeśli pole jest liczbowe, liczba wartości zerowych

 • Puste ciągi: jeśli pole jest tekstowe, liczba pustych ciągów

 • Minimalna długość: jeśli pole jest tekstowe, liczba znaków w najkrótszym ciągu

 • Średnia długość: jeśli pole jest tekstowe, średnia liczba znaków w ciągu

 • Maksymalna długość: jeśli pole jest tekstowe, liczba znaków w najdłuższym ciągu

 • Pierwsza wartość sortowana: pierwsza wartość, alfabetycznie lub liczbowo, w polu

 • Ostatnia wartość sortowana: ostatnia wartość, alfabetycznie lub liczbowo, w polu

 • Wartości liczbowe: liczba wartości liczbowych w polu

 • Wartości tekstowe: liczba wartości tekstowych w polu

 • Najczęstsze wartości: trzy najczęściej powtarzające się wartości w polu

 • Rozkład częstotliwości: jeśli pole jest liczbowe, rozkłady częstotliwości wartości

Widok kafelków

Widok kafelków wyświetla dostępne pola z graficznym profilem danych. W zależności od wartości w polu każdy kafelek wyświetla jedną z następujących wizualizacji:

 • Lista trzech najwyższych odrębnych wartości z pola z liczbą wystąpień każdej wartości.

 • Wykres warstwowy przedstawiający zakres wartości z wyróżnioną wartością średnią.

Dane wyjściowe

W obszarze Dane wyjściowe wyświetlany jest status automatycznego zapisu i wszystkie komunikaty wygenerowane podczas wykonywania skryptu.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!