Gå till huvudinnehåll

Förhandsgranska data i Skriptredigeraren

Du kan förhandsgranska resultaten av ditt laddningsskript utan att köra hela laddningsskriptet. När du förhandsgranskar data begränsar du antalet datarader som laddas för varje tabell och ignorerar eventuella Store-satser i laddningsskriptet.

Förhandsgranskning av data är tillgänglig på fliken Redigerare i Skriptredigeraren. Som standard laddas 100 rader för varje tabell under förhandsgranskningen. Store-satser i ditt laddningsskript hoppas över. Du kan ändra inställningarna genom att klicka på Inställningar i Förhandsgranska data och ändra inställningarna för förhandsgranskning.

  • I redigeraren klickar du på Förhandsgranska data.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!