Gå till huvudinnehåll

Spara dataladdningsskriptet

När du sparar laddningsskriptet i Skriptredigeraren eller Skriptredigeraren sparas hela appen eller skriptet, men data laddas inte om automatiskt.

När laddningsskriptet sparas innehåller appen eller skriptet fortfarande gamla data från senaste gången de laddades om, vilket du kan se i verktygsfältet. Om du vill uppdatera appen klickar du på läs in data Ladda data i Skriptredigeraren. Om du vill uppdatera skriptet klickar du på Förhandsgranska data för att delvis ladda laddningsskriptet med ett begränsat antal rader eller på läs in data Exportera data för att köra laddningsskriptet i sin helhet. Skriptet sparas automatiskt när data har laddats.

Skriptredigeraren och Skriptredigeraren sparar ditt arbete automatiskt när du gör ändringar i ditt laddningsskript. Du kan även spara manuellt genom att trycka på CTRL+S.

Anteckning om informationLaddningsskriptet sparas inte automatiskt i Qlik Sense Desktop. Du måste spara skriptet manuellt.

När du sparar ett skript kontrolleras det automatiskt så att det inte finns några syntaxfel. Syntaxfel markeras i koden och alla skriptavsnitt som innehåller syntaxfel är markerade med varning vid sidan av avsnittsetiketten.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!