Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Verbinding maken met gegevensbronnen in de editor voor het laden van gegevens selecteren

Met gegevensverbindingen in de editor voor het laden van gegevens kunt u snelkoppelingen opslaan bij gegevensbronnen die u vaak gebruikt: databases, lokale bestanden of externe bestanden.

Gegevensverbindingen vermelden de verbindingen die u hebt opgeslagen in alfabetische volgorde gegroepeerd op de ruimtes waartoe ze behoren. U kunt het zoekvenster gebruiken om de lijst uit te dunnen tot verbindingen met een bepaalde naam of type. Klik op Gegevensbronnen om toegang te krijgen tot Gegevensverbindingen.

InformatieU kunt alleen gegevensverbindingen zien waarvan u de eigenaar bent of waarvoor u toegangsmachtigingen hebt. Neem zo nodig contact op met uw Qlik Sense-systeembeheerder om toegang te verkrijgen.

Een nieuwe gegevensverbinding maken

Doe het volgende:

 1. Klik op Gegevensbronnen.

 2. Klik op Nieuwe verbinding maken.
 3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst het type gegevensbron dat u wilt maken.

  Het instellingenvenster dat specifiek hoort bij het geselecteerde type gegevensbron wordt geopend.

 4. Voer de instellingen van de gegevensbron in en klik op Maken om de gegevensverbinding te maken.

Een gegevensverbinding verwijderen

Doe het volgende:

 1. Klik op Gegevensbronnen.

 2. Klik op Verwijderen op de gegevensverbinding die u wilt verwijderen.
 3. Bevestig dat u de verbinding wilt verwijderen.

De gegevensverbinding is nu verwijderd.

Een gegevensverbinding bewerken

Doe het volgende:

 1. Klik op Gegevensbronnen.

 2. Onder Gegevensverbindingen selecteert u de ruimte die de gegevensverbinding bevat die u wilt bewerken.

 3. Klik op Bewerken op de gegevensverbinding die u wilt bewerken.
 4. Bewerk de details van de gegevensverbinding. Verbindingsdetails zijn specifiek voor het type verbinding.

  Mogelijk moet u referenties opgeven voor de verbinding.

De gegevensverbinding is nu bijgewerkt.

InformatieAls u de naam van een gegevensverbinding bewerkt, moet u tevens alle bestaande referenties (lib://) naar de verbinding in het script bewerken, als u wilt blijven verwijzen naar dezelfde verbinding.

Over DataFiles-verbindingen

DataFiles-verbindingen worden automatisch gemaakt voor elke ruimte waartoe u toegang hebt. De verbindingen zijn beschikbaar in elke ruimte onder Gegevensverbindingen.

InformatieBestandsextensies van DataFiles-verbindingen zijn hoofdlettergevoelig. Bijvoorbeeld: .qvd.

Gegevens voor een gegevensverbinding selecteren

Als u gegevens wilt selecteren uit een gegevensverbinding om in uw app te laden, doet u het volgende:

 1. Klik op Gegevensbronnen.

 2. Nieuwe verbinding maken waarmee u een verbinding maakt met de gegevensbron (als de gegevensverbinding nog niet bestaat).
 3. Gegevensselectie Selecteer gegevens uit de verbinding.

Verwijzen naar een gegevensverbinding in het script

U kunt de gegevensverbinding gebruiken om te verwijzen naar gegevensbronnen in opdrachten en functies in het script, gewoonlijk waar u naar een bestandsnaam wilt verwijzen met een pad.

De syntaxis voor het verwijzen naar een bestand is [lib://(space_name):(connection_name)/(file_name)]

U hoeft de space_name niet toe te voegen als u verbonden bent met een persoonlijke ruimte.

Bij dit voorbeeld wordt het bestand orders.csv geladen vanuit een persoonlijke ruimte die is gedefinieerd in de gegevensverbinding Data.

LOAD * FROM [lib://DataFiles/orders.csv];

Bij dit voorbeeld wordt het bestand orders.csv geladen vanuit een gedeelde ruimte die is gedefinieerd in de gegevensverbinding Data.

LOAD * FROM [lib://TeamSharedConnection:DataFiles/orders.csv];

Bij dit voorbeeld wordt het bestand orders.csv geladen vanuit de huidige ruimte. Als de app bijvoorbeeld naar een andere ruimte wordt verplaatst, gebruikt deze het bestand orders.csv in de nieuwe ruimte.

LOAD * FROM [lib://:DataFiles/orders.csv];

Bij dit voorbeeld wordt de tabel Sales_data geladen via de DataSource-databaseverbinding in de persoonlijke ruimte van een gebruiker.

LIB CONNECT TO 'DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Voorbeeld: Laden vanuit een database in een andere ruimte

Bij dit voorbeeld wordt de tabel Sales_data geladen via de databaseverbinding DataSource in de huidige ruimte.

LIB CONNECT TO ':DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Voorbeeld: Laden vanuit een database in een specifieke ruimte

Bij dit voorbeeld wordt de tabel Sales_data geladen via de DataSource databaseverbinding in de ruimte SalesSpace.

LIB CONNECT TO 'SalesSpace:DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!