Gå till huvudinnehåll

Köra laddningsskript för att exportera data i skript

I Skriptredigeraren klickar du på läs in data Exportera data i Redigerare-verktygsfältet för att köra skriptet och generera dina utdatafiler. Skriptet sparas automatiskt innan data laddas.

Dialogrutan Exportera data visas, och du kan avbryta exporten. När exporten har slutförts uppdateras dialogrutan med statusen (Avslutad utan fel eller Det gick inte att ladda data). En sammanfattning av eventuella fel och varningar, t.ex. för syntetiska nycklar, visas också. Sammanfattningen visas även i Utdata, om du vill visa den efter att dialogen stängts.

Anteckning om informationOm du vill att dialogen Dataladdning alltid ska stängas automatiskt efter framgångsrik exekvering väljer du Stäng när det är klart.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!