Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera datakopplingar

Om du är klientorganisationsadministratör, analysadministratör eller dataadministratör kan du hantera datakopplingar i Hanteringskonsol under Innehåll > Datakopplingar. Huvudadministratörer kan komma åt datakopplingar i samtliga utrymmen, medan analysadministratörer bara kan komma åt delade och hanterade utrymmen och dataadministratörer bara datautrymmen.

Datakopplingar

FlikenDatakopplingar på sidan Innehåll visar datakopplingarna i klientorganisationen, med namn, ägare, utrymme, typ och datum för uppdatering och skapande. Ägarkolumnen har en informationsikon som du kan hovra över för att visa ägarinformationen. Det kan vara användbart för att skilja mellan två ägare med samma namn.

Om en datakopplingstyp inte längre stöds, visas typen som Obsolet och den går inte att använda.

Anteckning om informationDatakopplingar för Automatiseringar visas inte i tabellen Datakopplingar.

Flytta datakopplingar

En klientorganisationsadministratör, analysadministratör eller dataadministratör kan flytta datakopplingar i Hanteringskonsol.

Ett typiskt fall där du kan vilja flytta en datakoppling är när ägaren till en datakoppling har slutat och någon annan måste ta över ägarskapet till datakopplingen.

Om du flyttar en datakoppling påverkas både apparna som använder den och appanvändarna. Det är viktigt att se till att appanvändarna kan fortsätta att arbeta med apparna efter flytten. Laddningar kan behöva skapas om och inloggningsuppgifter för datakopplingen kanske måste återinföras. När du flyttar en datakoppling måste både du (administratören) och datakopplingens ägare ha minst redigeringsbehörigheter för utrymmet som datakopplingen ska flyttas till.

Datakopplingar kan flyttas från ett delat till ett hanterat utrymme samt från ett hanterat till ett delat utrymme. En klientorganisationsadministratör, analysadministratör eller dataadministratör kan flytta en datakoppling från alla de utrymmestyper som de har åtkomst för till sitt personliga utrymme.

Flytta en datakoppling till ett delat utrymme

För att flytta en datakoppling till ett delat utrymme måste du och datakopplingens ägare även ha en av följande roller i det delade utrymmet som datakopplingen flyttas till.

 • Ägare

 • Kan hantera

 • Kan redigera

 • Kan redigera data i appar

Gör följande:

 1. I Hanteringskonsol går du till Innehåll > Datakopplingar.
 2. Välj en eller flera datakopplingar.

 3. Anteckna vilka användare som äger kopplingarna.

 4. Längst upp till höger klickar du på Flytta.

 5. Klicka på sökrutan och välj eller sök efter målutrymmet för datakopplingen.

 6. Klicka på Flytta.

  Om flytten lyckas är du klar men om du får ett meddelande som liknar det nedanstående fortsätter du resten av stegen.

 7. Öppna delavsnittet Utrymmen och leta reda på målutrymmet för flytten.

 8. Öppna kontextmenyn för målutrymmet och välj Hantera medlemmar.

 9. På sidan Medlemmar väljer du Lägg till medlemmar.

 10. Filtrera bort ditt namn och välj Kan hantera, Kan redigera eller Kan redigera data i appar i listrutan.

 11. Filtrera bort ditt namn och välj Kan redigera eller Kan redigera data i appar i listrutan.

 12. Klicka på Lägg till medlemmar.

 13. Kontrollera namnet på ägaren av datakopplingen som du flyttar. Om denna användare inte har någon av rollerna Ägare, Kan hantera, Kan redigera eller Kan redigera data i appar i utrymmet måste de få någon av dessa roller.

Nu ska du kunna flytta datakopplingen genom att utföra de första tre stegen i proceduren.

Flytta en datakoppling till ett hanterat utrymme

För att flytta en datakoppling till ett hanterat utrymme måste du även ha en av följande utrymmesroller i det hanterade utrymmet som datakopplingen flyttas till.

 • Ägare

 • Kan hantera

Proceduren för att flytta en datakoppling till ett hanterat utrymme liknar den ovan för att flytta till ett delat utrymme. Skillnaden mellan dem är att du behöver säkerställa att både du och ägaren till datakopplingen båda har antingen rollerna Ägare eller Kan hantera i det hanterade utrymmet som är mål.

Ändra ägare till en datakoppling

Du kan ändra ägare till en datakoppling i Hanteringskonsol. Bara en administratör i Hanteringskonsol kan ändra ägare till en datakoppling.

Enbart ägaren till en datakoppling kan redigera den kopplingen. Så om en användare som äger en datakoppling slutar eller tas bort från klientorganisationen är det enda sättet att modifiera datakopplingen att ändra dess ägande.

För att ändra ägare till en datakoppling i ett delat utrymme behöver administratören även ha en av följande utrymmesroller i det utrymme där datakopplingen är placerad:

 • Ägare

 • Kan hantera

 • Kan redigera

 • Kan redigera data i appar

För att ändra ägare till en datakoppling i ett hanterat utrymme behöver administratören även ha en av följande roller i det utrymme där kopplingen är placerad:

 • Ägare

 • Kan hantera

Gör följande:

 1. I Hanteringskonsol går du till Innehåll > Datakopplingar.
 2. Välj en eller flera datakopplingar.

 3. Klicka på Byt ägare längst upp till höger.

 4. Klicka i sökrutan och börja skriva in namnet på eller e-postadressen för den användare som du vill göra till ny ägare av kopplingen.  Välj namnet när det visas.

 5. Markera kryssrutan för att bekräfta varningen om möjliga konsekvenser av att ändra ägande av kopplingen.

 6. Klicka på Tillämpa.

Den nya ägaren kan nu, vid behov, redigera datakopplingen i Katalog.

Ägarskap vid flytt av datakopplingar

Vad som händer med ägandeskapet till en datakoppling beror på om du flyttar datakopplingen till ditt personliga utrymme eller till ett annat utrymme.

Flytta datakopplingen till ditt personliga utrymme

När du flyttar en datakoppling till ditt personliga utrymme blir du den nya ägaren till datakopplingen. Användardefinierade inloggningsuppgifter för datakopplingarna behålls, medan andra inloggningsuppgifter nollställs och måste autentiseras om.

Flytta datakopplingen till ett annat utrymme än ditt personliga utrymme

När du flyttar en datakoppling till ett utrymme som inte är ditt personliga utrymme görs inga ändringar i ägandeskapet. Den tidigare ägaren kvarstår som ägare och inloggningsuppgifterna är intakta. När du flyttar en datakoppling vars ägare har tagits bort blir du dock alltid den nya ägaren oavsett vart du flyttar datakopplingen. Inloggningsuppgifterna återställs.

Anteckning om informationDet går inte att flytta en datakoppling till en annan användarens personliga utrymme.

Ta bort datakopplingar

Om du tar bort en datakoppling påverkas både apparna som använder den och appanvändarna. Det är viktigt att säkerställa att appanvändarna är informerade och kan vidta nödvändiga åtgärder.

Gör följande:

 1. I Hanteringskonsol går du till Innehåll > Datakopplingar.
 2. Välj en eller flera datakopplingar.
 3. Klicka på Ta bort längst upp till höger.
 4. Bekräfta borttagningen i fönstret Ta bort datakoppling.
 5. Klicka på Ta bort.
Anteckning om tipsDu kan också använda kontextmenyn för att ta bort en enstaka datakoppling.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!