Ga naar hoofdinhoud

Apps verplaatsen

U kunt apps verplaatsen tussen gedeelde ruimtes, maar ook tussen een gedeelde en een persoonlijke ruimte.

Als u een app in een gedeelde ruimte maakt, blijven alle eraan gerelateerde gegevensverbindingen in die ruimte, ook als de app wordt verplaatst. Stel, u maakt een app met de naam KwartaalAnalyse in de gedeelde ruimte Gegevensteam. Als u KwartaalAnalyse naar een andere ruimte verplaatst, blijven de gegevensverbindingen in de gedeelde ruimte Gegevensteam. Het bewerken of laden van de gegevens moet in de gedeelde ruimte Gegevensteam worden gedaan door een gebruiker met de machtiging Kan bewerken. Dit is ook van toepassing als u een app in een persoonlijke ruimte hebt gemaakt en deze naar een gedeelde ruimte hebt verplaatst.

Als u een app met een planning voor opnieuw laden verplaatst naar een andere ruimte, wordt de planning voor opnieuw laden verwijderd. Maak de planning opnieuw aan in de nieuwe ruimte, indien vereist.

  1. Klik op Verplaatsen voor de app en selecteer Verplaatsen.
  2. Selecteer de nieuwe ruimte in Ruimte.
  3. Selecteer Naar ruimte navigeren om de nieuwe ruimte te openen.
  4. Klik op Verplaatsen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!