Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przenoszenie aplikacji

Aplikacje można przenosić między przestrzeniami udostępnionymi, a także między przestrzenią udostępnioną a przestrzenią prywatną.

Jeśli utworzysz aplikację w przestrzeni udostępnionej, wówczas skojarzone z nią powiązania między danymi pozostaną w tej przestrzeni, nawet jeśli aplikacja zostanie przeniesiona. Przykład: tworzysz aplikację QuarterlyAnalysis w udostępnionej przestrzeni Data Team. Jeśli przeniesiesz aplikację QuarterlyAnalysis do innej przestrzeni udostępnionej, powiązania między danymi pozostaną w przestrzeni udostępnionej Data Team. Jeśli wymagane jest edytowanie lub przeładowanie danych, taką operację musi wykonać użytkownik mający uprawnienie Może edytować lub Może edytować dane w aplikacjach w przestrzeni udostępnionej Data Team. Tak samo jest w przypadku utworzenia aplikacji w przestrzeni prywatnej i przeniesienia jej do przestrzeni udostępnionej.

Jeśli przeniesiesz aplikację z harmonogramem ładowania między przestrzeniami, harmonogram ładowania zostanie usunięty. W razie potrzeby odtwórz harmonogram w nowej przestrzeni.

  1. Kliknij Przenieś w aplikacji i wybierz polecenie Przenieś.
  2. Wybierz nową przestrzeń w obszarze Przestrzeń.
  3. Aby otworzyć nową przestrzeń, wybierz polecenie Przejdź do przestrzeni.
  4. Kliknij przycisk Przenieś.

Jeśli jesteś administratorem dzierżawy lub analityki, możesz przenosić aplikacje między przestrzeniami w funkcji Konsola zarządzania. Aplikacje można przenosić między przestrzeniami udostępnionymi, między przestrzenią udostępnioną a przestrzenią prywatną lub między przestrzeniami zarządzanymi. Więcej informacji na temat tych uprawnień administratora zawiera temat Zarządzanie aplikacjami dla administratorów dzierżawy i analityki.

Ruch połączeń danych

Kiedy w przestrzeni zostanie utworzone połączenie danych, nie można go przenieść do innej przestrzeni, chyba że masz dostęp do funkcji Konsola zarządzania jako administrator dzierżawy, analityki lub danych. Aby przenieść istniejące połączenie danych do innej przestrzeni, należy skontaktować się z administratorem lub utworzyć nowe połączenie w żądanej przestrzeni z tymi samymi ustawieniami co w istniejącym połączeniu.

Informacje o tym, jak administrator może przenieść połączenie, zawiera temat Przenoszenie połączeń danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!