Przeskocz do zawartości głównej

Przenoszenie aplikacji

Aplikacje można przenosić między przestrzeniami udostępnionymi, a także między przestrzenią udostępnioną a przestrzenią prywatną.

Jeśli utworzysz aplikację w przestrzeni udostępnionej, wówczas skojarzone z nią powiązania między danymi pozostaną w tej przestrzeni, nawet jeśli aplikacja zostanie przeniesiona. Przykład: tworzysz aplikację QuarterlyAnalysis w udostępnionej przestrzeni Data Team. Jeśli przeniesiesz aplikację QuarterlyAnalysis do innej przestrzeni udostępnionej, powiązania między danymi pozostaną w przestrzeni udostępnionej Data Team. Jeśli konieczna jest edycja lub wymagane jest ładowanie danych, taką operację musi wykonać użytkownik posiadający uprawnienie Może edytować w przestrzeni udostępnionej Data Team. To samo obowiązuje w przypadku utworzenia aplikacji w przestrzeni prywatnej i przeniesienia jej do przestrzeni udostępnionej.

Jeśli przeniesiesz aplikację z harmonogramem ładowania między przestrzeniami, harmonogram ładowania zostanie usunięty. W razie potrzeby odtwórz harmonogram w nowej przestrzeni.

  1. Kliknij Move w aplikacji i wybierz polecenie Przenieś.
  2. Wybierz nową przestrzeń w obszarze Przestrzeń.
  3. Aby otworzyć nową przestrzeń, wybierz polecenie Przejdź do przestrzeni.
  4. Kliknij przycisk Przenieś.