Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie aplikacji i dodawanie danych

Aplikacje można dodawać do huba Analityka Qlik Cloud przez tworzenie nowych aplikacji, duplikowanie istniejących aplikacji albo przesyłanie wyeksportowanych aplikacji.

Użytkownicy mający Uprawnienie profesjonalne lub pełne uprawnienia mogą tworzyć aplikacje.

Tworzenie nowej aplikacji

Aplikacje można tworzyć, klikając pozycję Dodaj nowe i wybierając polecenie Nowa analityczna aplikacja. W przypadku tworzenia nowej aplikacji można podać przestrzeń docelową tej aplikacji. Domyślnie aplikacje są dodawane do bieżącej przestrzeni.

InformacjaAby tworzyć aplikacje w swojej przestrzeni prywatnej, musisz mieć rolę Twórca zawartości do analizy prywatnej.

Tworzenie aplikacji z danych

Nową aplikację można utworzyć bezpośrednio z zestawu danych. Z karty Strona główna przejdź do pozycji Twoje dane lub w sekcji Katalog użyj filtru Dane. Utworzone w ten sposób aplikacje są dodawane do tych samych przestrzeni co dane.

  • Wybierz Otwórz zestaw danych na zestawie danych, z którego chcesz utworzyć aplikację. Kiedy otworzy się strona Szczegóły, wybierz przycisk Utwórz aplikację z danych na pasku zadań. Pojawi się okno dialogowe z konfigurowalnymi polami opisowymi do aplikacji. Wprowadź Nazwę i Opis (opcjonalnie) aplikacji, a następnie wybierz Utwórz.

Dodawanie danych do aplikacji

Po utworzeniu nowej aplikacji, musisz dodać do niej dane. Pliki danych i połączenia do źródeł danych mogą być dodawane bezpośrednio w przestrzeni. Zob. Dodawanie danych analitycznych i zarządzanie nimi. Możesz je również dodawać z poziomu aplikacji, w Menedżerze danych lub Edytorze ładowania danych.

Qlik Sense używa skryptu ładowania danych do łączenia się i pobierania danych z twoich źródeł danych w aplikacji. Ze skryptem ładowania danych można współpracować za pomocą Menedżer danych lub Edytor ładowania danych.

Menedżer danych

Menedżer danych udostępnia interfejs do dodawania i ładowania danych w aplikacji Qlik Sense. Możesz także edytować i przekształcać dane w załadowanych tabelach, np. zastępując wartości, ustawiając null i dzieląc pola. Możesz również łączyć lub konkatenować tabele. Jeśli utworzysz swoją aplikację bezpośrednio ze źródła danych, zostanie ono automatycznie załadowane do Menedżer danych.

Menedżer danych pozwala również na zarządzanie powiązaniami między tabelami w celu połączenia pól kluczowych między tabelami. Menedżer danych automatycznie generuje skrypt ładujący dla danych, które ładujesz i przekształcasz w Qlik Sense.

Więcej informacji o Menedżer danych zawiera temat Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych.

Katalog danych

Katalog danych umożliwia wyświetlanie wszystkich zestawów danych, do których masz dostęp. Ułatwia to wybieranie z dostępnych zestawów danych tabel i pól, które chcesz dodać do swojej aplikacji.

Po dodaniu danych przy użyciu katalogu danych możesz tworzyć asocjacje i edytować dane w narzędziu Menedżer danych lub Edytor ładowania danych przed załadowaniem ich do aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Ładowanie danych z katalogu danych.

Edytor ładowania danych

Edytor ładowania danych pozwala na bezpośrednią pracę w skrypcie ładowania aplikacji, dodawanie i ładowanie danych przy użyciu funkcji skryptowych Qlik.

W skrypcie ładowania, określasz pola i tabele do załadowania. Podczas ładowania, Qlik Sense automatycznie identyfikuje kluczowe pola w celu powiązania danych. Możesz monitorować tę strukturę danych w przeglądarce modelu danych.

Możesz manipulować strukturą danych za pomocą poleceń skryptu przy użyciu funkcji. Edytor ładowania danychudostępnia szeroki zestaw narzędzi do ładowania i przekształcania danych aplikacji. Za pomocą skryptu można wykonać takie operacje jak:

  • Obliczanie nowych wartości

  • Tłumaczenie zaszyfrowanych wartości

  • Agregacja wartości

  • Łączenie lub konkatenacja tabel

  • Sprawdzanie poprawności danych

Niektóre ustawienia i funkcje aplikacji można ustawić tylko w Edytor ładowania danych. Połączenia uwzględniające przestrzeń, które umożliwiają ładowanie danych z innej przestrzeni lub powodują, że skrypt ładujący szuka źródeł danych o określonej nazwie w bieżącej przestrzeni, mogą być zdefiniowane tylko w Edytor ładowania danych. Zmiana ustawień lokalnych i regionalnych aplikacji może być ustawiona tylko w skrypcie ładowania. Więcej informacji zawiera temat Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Więcej informacji o Edytor ładowania danych zawiera temat Ładowanie i przekształcanie danych za pomocą skryptów.

Dodawanie zawartości do aplikacji

Po dodaniu danych można utworzyć arkusze, narracje i wizualizacje. Arkusze, narracje i zakładki w Twojej aplikacji są prywatne do czasu, gdy ustawisz je jako publiczne. Więcej informacji można znaleźć w temacie Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji.

Więcej informacji dotyczących tworzenia arkuszy i wizualizacji zawiera: Tworzenie i edytowanie wizualizacji.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!