Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Uygulama oluşturma ve veri ekleme

Uygulamalar; yeni uygulamalar oluşturarak, var olan uygulamaları çoğaltarak ya da dışa aktarılan uygulamaları yükleyerek Qlik Cloud Analizleri hub'ına eklenebilir.

Professional veya Tam Kullanıcı yetkilendirmesi sahibi kullanıcılar, yeni uygulamalar oluşturabilir.

Yeni bir uygulama oluşturma

Yeni ekle ve ardından Yeni analiz uygulaması'na tıklayarak uygulama oluşturabilirsiniz. Yeni uygulama oluşturduğunuzda, uygulamanın hedeflenen alanını belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak, uygulamalar mevcut alana eklenir.

Bilgi notuKişisel alanınızda uygulama oluşturmak için Özel Analiz İçeriği Oluşturucu rolüne sahip olmanız gerekir.

Verilerden uygulama oluşturma

Doğrudan bir veri kümesinden yeni bir uygulama oluşturabilirsiniz Ana Sayfa sekmesinden Verileriniz'e gidin veya Katalog sekmesinden Veriler'e filtre uygulayın. Bu şekilde oluşturulan uygulamalar verilerle aynı alanlara eklenir.

  • Uygulama oluşturmak istediğiniz veri kümesinde Veri kümesini aç'ı seçin. Ayrıntılar sayfası açıldığında, görev çubuğunda Verilerden uygulama oluştur düğmesini seçin. Uygulamanız için yapılandırılabilir açıklayıcı alanlara sahip bir mod görünür; uygulamanız için Ad ve Açıklama (isteğe bağlı) girin, ardından Oluştur'a tıklayın.

Uygulamalara veri ekleme

Yeni uygulamanızı oluşturduktan sonra uygulamanıza veri eklemeniz gerekir. Veri dosyaları ve veri kaynaklarına bağlantılar doğrudan bir alana eklenebilir. Bkz. Analiz verilerinizi ekleme ve yönetme. Bunları ayrıca bir uygulamanın içinden, Veri yöneticisi veya Veri yükleme düzenleyicisinden de ekleyebilirsiniz.

Qlik Sense bir uygulamadaki veri kaynaklarınıza bağlanmak ve bunlardan veri almak için bir veri yükleme komut dosyası kullanır. Veri yöneticisi veya Veri yükleme düzenleyicisi kullanarak veri yükleme komut dosyasıyla etkileşim kurabilirsiniz.

Veri yöneticisi

Veri yöneticisi, bir Qlik Sense uygulamasına veri eklemek ve yüklemek için rehberli bir arayüz sağlar. Ayrıca yüklenen tablolardaki verileri değiştirip dönüştürebilirsiniz (değerleri değiştirme, boş değerler ayarlama ve alanları bölme vb.). Ayrıca tabloları birleştirebilirsiniz. Uygulamanızı doğrudan bir veri kaynağından oluşturursanız, otomatik olarak Veri yöneticisi içine yüklenir.

Veri yöneticisi ayrıca tablolar arasında anahtar alanları bağlamak için tablolar arasındaki ilişkileri yönetmenize de olanak tanır. Veri yöneticisi, Qlik Sense içine yüklediğiniz ve dönüştürdüğünüz veriler için otomatik olarak bir komut dosyası oluşturur.

Veri yöneticisi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri Yöneticisi ile veri yükleme ve yönetme.

Veri kataloğu

Veri kataloğu, erişiminiz olan tüm veri setlerini görüntülemenize izin verir. Bu, kullanabildiğiniz veri dosyalarından uygulamanıza eklemek istediğiniz tablo ve alanları seçmenizi kolaylaştırır.

Veri kataloğu ile veri ekledikten sonra, uygulamanıza yüklemeden önce Veri yöneticisi veya Veri yükleme düzenleyicisi içinde ilişkiler kurabilir ve verileri düzenleyebilirsiniz.

Veri kataloğundan veri yükleme

Veri yükleme düzenleyicisi

Veri yükleme düzenleyicisi, Qlik komut dosyası işlevlerini kullanıp veri ekleyerek ve yükleyerek doğrudan uygulama komut dosyasında çalışmanıza olanak tanır.

Komut dosyanızda, yüklenecek alanları ve tabloları belirtirsiniz. Yükleme sırasında, Qlik Sense verileri ilişkilendirmek için anahtar alanları otomatik olarak tanımlar. Bu veri yapısını veri modeli görüntüleyicide izleyebilirsiniz.

İşlevleri kullanarak komut dosyası ifadeleriyle, veri yapısını değiştirebilirsiniz. Veri yükleme düzenleyicisi, uygulama verilerini yüklemek ve dönüştürmek için size geniş bir araç seti sağlar. Komut dosyasını aşağıdaki gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz: Komut dosyasını aşağıdaki gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz: 15

  • Yeni değerlerin hesaplanması

  • Kodlanmış değerlerin çevrilmesi

  • Değerlerin toplanması

  • Tabloları birleştirme veya birleştirme

  • Verileri doğrulama

Bazı uygulama ayarları ve işlevleri yalnızca Veri yükleme düzenleyicisi içinde ayarlanabilir. Başka bir alandan veri yüklemenize veya komut dosyanızın geçerli alandaki belirli bir ada sahip veri kaynaklarını aramasını sağlayan alana duyarlı bağlantılar yalnızca Veri yükleme düzenleyicisi içinde tanımlanabilir. Bir uygulamanın yerel ve bölgesel ayarlarının değiştirilmesi yalnızca komut dosyasında yapılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamalar ve komut dosyaları için bölgesel ayarları değiştirme.

Veri yükleme düzenleyicisi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kodlarla veri yükleme ve dönüştürme.

Uygulamalara içerik ekleme

Veri ekledikten sonra sayfalar, hikayeler ve görselleştirmeler oluşturabilirsiniz. Uygulamanızdaki sayfalar, hikayeler ve seçim imleri siz herkese açık yapana kadar özeldir. Daha fazla bilgi için bkz. Sayfalara, yer işaretlerine ve hikayelere erişim verme.

Sayfalar ve görselleştirmeler oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmeler oluşturma ve görselleştirmeleri düzenlemedeğişkenlerini silin.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!