Ga naar hoofdinhoud

Apps maken en gegevens toevoegen

Apps kunnen worden toegevoegd aan de cloudhub door nieuwe apps te maken, bestaande apps te dupliceren of geëxporteerde apps te uploaden.

Elk cloudhublid met de Professional-licentie kan apps maken in de cloudhub.

Een nieuwe app maken

U kunt apps aanmaken door op Nieuwe toevoegen te klikken en dan op Nieuwe analyse-app. Wanneer u een nieuwe app aanmaakt, kunt u de bestemmingsruimte van de app opgeven. Apps worden standaard toegevoegd aan de huidige ruimte.

App op basis van gegevens maken

U kunt een app direct maken vanuit een gegevensverzameling. Vanuit het tabblad Start gaat u naar Uw gegevens, of ga naar het tabblad Catalogus en filter op Gegevens. Apps die op deze manier worden aangemaakt, worden toegevoegd aan dezelfde ruimten als de gegevens.

  • Selecteer Gegevensverzameling openen bij de gegevensverzameling op basis waarvan u een app wilt maken. Als de pagina Details wordt geopend, selecteert u de knop App maken op basis van gegevens op de taakbalk. Er verschijnt een modaal venster met beschrijvende velden voor uw app die u kunt configureren; voer de Naam en Beschrijving(optioneel) voor uw app in en klik vervolgens op Maken.

Gegevens en inhoud toevoegen aan apps

Nadat uw nieuwe app is gemaakt, moet u gegevens toevoegen. Zie voor informatie over het beheer van gegevens in een app Analysegegevens laden en modelleren.

Nadat u gegevens hebt toegevoegd, kunt u werkbladen, presentaties en visualisaties toevoegen. Uw werkbladen, presentaties en bladwijzers in uw app zijn privé tot u ze openbaar maakt. Ga voor meer informatie naar Toegang verlenen tot werkbladen, bladwijzers en presentaties.

Zie voor meer informatie over het maken van werkbladen en visualisaties: Visualisaties maken en bewerken.