Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Apps maken en gegevens toevoegen

Apps kunnen worden toegevoegd aan de Qlik Cloud Analyse-hub door nieuwe apps te maken, bestaande apps te dupliceren of geëxporteerde apps te uploaden.

Gebruikers met Recht professioneel of volledige gebruiker kunnen apps maken.

Een nieuwe app maken

U kunt apps aanmaken door op Nieuwe toevoegen te klikken en dan op Nieuwe analyse-app. Wanneer u een nieuwe app aanmaakt, kunt u de bestemmingsruimte van de app opgeven. Apps worden standaard toegevoegd aan de huidige ruimte.

InformatieU moet beschikken over de rol Maker persoonlijke analyse-inhoud om apps in uw persoonlijke ruimte te maken.

App op basis van gegevens maken

U kunt een app direct maken vanuit een gegevensverzameling. Vanuit het tabblad Start gaat u naar Uw gegevens, of ga naar het tabblad Catalogus en filter op Gegevens. Apps die op deze manier worden aangemaakt, worden toegevoegd aan dezelfde ruimten als de gegevens.

  • Selecteer Gegevensverzameling openen bij de gegevensverzameling op basis waarvan u een app wilt maken. Als de pagina Details wordt geopend, selecteert u de knop App maken op basis van gegevens op de taakbalk. Er verschijnt een modaal venster met beschrijvende velden voor uw app die u kunt configureren; voer de Naam en Beschrijving (optioneel) voor uw app in en klik vervolgens op Maken.

Gegevens toevoegen aan apps

Zodra u uw nieuwe app hebt gemaakt, moet u gegevens aan uw app toevoegen. Gegevensbestanden en verbindingen met gegevensbronnen kunnen rechtstreeks in een ruimte worden toegevoegd. Zie: Uw analysegegevens toevoegen en beheren. U kunt deze ook toevoegen binnen een app, hetzij in Gegevensbeheer of in Editor voor laden van gegevens.

Qlik Sense gebruikt een load-script voor gegevens om verbinding te maken met gegevens en deze op te halen van uw gegevensbronnen in een app. U kunt interactie hebben met het load-script voor gegevens met behulp van Gegevensbeheer of Editor voor laden van gegevens.

Gegevensbeheer

Gegevensbeheer levert een begeleide interface voor het toevoegen en laden van gegevens in een Qlik Sense-app. U kunt gegevens ook bewerken en transformeren in de geladen tabellen, zoals het vervangen van waarden, het instellen van null-waarden en het splitsen van velden. U kunt ook tabellen aaneenschakelen of samenvoegen. Als u uw app rechtstreeks vanaf een gegevensbron maakt, wordt deze automatisch geladen in Gegevensbeheer.

Met Gegevensbeheer kunt u ook de koppelingen tussen tabellen beheren om sleutelvelden tussen tabellen te koppelen. Gegevensbeheer genereert automatisch een load-script voor de gegevens die u laadt en transformeert in Qlik Sense.

Ga voor meer informatie over Gegevensbeheer naar Gegevens laden en beheren met Gegevensbeheer.

Gegevenscatalogus

In de gegevenscatalogus kunt u alle gegevensverzamelingen bekijken waartoe u toegang hebt. Zo kunt u eenvoudig de tabellen en velden selecteren die u aan uw app wilt toevoegen uit de gegevensverzamelingen waartoe u toegang hebt.

Nadat u gegevens uit de gegevenscatalogus hebt toegevoegd, kunt u de gegevens koppelen en bewerken in Gegevensbeheer of Editor voor laden van gegevens voordat u de gegevens in uw app laadt.

Ga voor meer informatie naar Gegevens laden vanuit de gegevenscatalogus.

Editor voor laden van gegevens

Met Editor voor laden van gegevens kunt u rechtstreeks in het load-script van de app werken en gegevens toevoegen en laden met behulp van Qlik-scriptfuncties.

Geef in uw load-script de velden en tabellen op die moeten worden geladen. Tijdens het laden identificeert Qlik Sense automatisch sleutelvelden om de gegevens te koppelen. U kunt deze gegevensstructuur bewaken in de gegevensmodelviewer.

U kunt de gegevensstructuur manipuleren met scriptopdrachten met behulp van functies. Editor voor laden van gegevens biedt u een uitgebreide set tools voor het laden en transformeren van app-gegevens. U kunt het script gebruiken om bewerkingen uit te voeren zoals:

  • Nieuwe waarden berekenen

  • Gecodeerde waarden vertalen

  • Waarden aggregeren

  • Tabellen samenvoegen of aaneenschakelen

  • Gegevens valideren

Bepaalde app-instellingen en functionaliteit kunnen alleen worden ingesteld in de Editor voor laden van gegevens. Ruimtebewuste verbindingen, waarmee u gegevens kunt laden vanaf een andere ruimte of uw load-script kunt laten zoeken naar gegevensbronnen met een specifieke naam in de huidige ruimte, kunnen alleen worden gedefinieerd in Editor voor laden van gegevens. Het wijzigen van de land- en regionale instellingen van een app kan alleen worden ingesteld in het load-script. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor de app wijzigen.

Ga voor meer informatie over Editor voor laden van gegevens naar Gegevens laden en transformeren met scripts.

Inhoud toevoegen aan apps

Nadat u gegevens hebt toegevoegd, kunt u werkbladen, presentaties en visualisaties toevoegen. Uw werkbladen, presentaties en bladwijzers in uw app zijn privé tot u ze openbaar maakt. Ga voor meer informatie naar Toegang verlenen tot werkbladen, bladwijzers en presentaties.

Zie voor meer informatie over het maken van werkbladen en visualisaties: Visualisaties maken en bewerken.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!