Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

weekname - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date öğesini içeren haftanın ilk gününün ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir temel sayısal değerle yıl ve hafta sayısını gösteren bir değer döndürür.

Söz Dizimi:  

WeekName(date[, period_no[,first_week_day]])

weekname() fonksiyonu, tarihin hangi hafta içinde kaldığını belirler ve o haftanın hafta numarasını ve yılını döndürür. Haftanın ilk günü FirstWeekDay sistem değişkeni tarafından belirlenir. Ancak weekname() fonksiyonundaki first_week_day bağımsız değişkenini kullanarak haftanın ilk gününü de değiştirebilirsiniz.

Varsayılan olarak, Qlik Sense uygulamaları bölünmüş haftalar (BrokenWeeks sistem değişkeni tarafından tanımlanan) kullanır ve bu nedenle hafta numarası sayma 1 Ocak'ta başlar ve kaç gün geçtiğine bakılmaksızın FirstWeekDay sistem değişkeninden önceki gün biter.

weekname fonksiyonu diyagramı.

Ayarlamak için weekname fonksiyonunun kullanılabileceği yıl ve hafta aralığını gösteren diyagram.

Ancak uygulamanız bölünmemiş haftalar kullanıyorsa, 1. hafta önceki yılda veya Ocak'ın ilk günlerinde başlayabilir. Bu, ReferenceDay ve FirstWeekDay sistem değişkenlerini nasıl kullandığınıza bağlıdır.

weekname() fonksiyonu, toplamaları haftalara göre karşılaştırmak istediğinizde yararlıdır.

Örneğin ürünlerin toplam satışlarını haftalara göre görmek istediğinizde. Uygulamada BrokenWeeks ortam değişkeni ile tutarlılığı korumak için lunarweekname() yerine weekname() kullanın. Uygulama bölünmemiş haftalar kullanıyorsa, 1. hafta önceki yılın Aralık ayından tarihler içerebilir veya mevcut yılın Ocak ayındaki tarihleri hariç tutabilir. Uygulama bölünmüş haftalar kullanıyorsa 1. hafta yediden daha az gün içerebilir.

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih veya zaman damgası.
period_no shift bir tamsayı olup, burada 0 değeri date içeren haftayı belirtir. Shift içindeki negatif değerler önceki haftaları; pozitif değerler ise sonraki haftaları gösterir.
first_week_day

Haftanın başladığı günü belirtir. Atlandığı takdirde, FirstWeekDay değişkeninin değeri kullanılır.

Olabilecek first_week_day değerleri Pazartesi için 0, Salı için 1, Çarşamba için 2, Perşembe için 3, Cuma için 4, Cumartesi için 5 ve Pazar için 6'dır.

Sistem değişkeni hakkında daha fazla bilgi için bkz. FirstWeekDay.

Haftanın başladığı günü ayarlamak için first_week_day bağımsız değişkeninde aşağıdaki değerleri kullanabilirsiniz:

first_week_day değerleri
Gün Değer
Pazartesi 0
Salı 1
Çarşamba 2
Perşembe 3
Cuma 4
Cumartesi 5
Pazar 6

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
weekname('01/12/2013') 2013/02 döndürür.
weekname('01/12/2013', -1) Returns 2013/01.
weekname('01/12/2013', 0, 1) 2013/02 döndürür.

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken olmadan tarih

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_week_day

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!