Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

makeweekdate - skript- och diagramfunktion

Funktionen returnerar ett datum som beräknats från året, veckonumret och veckodagen.

Syntax:  

MakeWeekDate(weekyear [, week [, weekday [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]]]])

Returnerad datatyp: dual

makeweekdate()-funktionen är tillgänglig både som skript- och diagramfunktionen. Funktionen beräknar datumet baserat på parametrarna som

Argument
Argument Beskrivning
weekyear

Det årtal som definieras av WeekYear()-funktionen för det specifika datumet, dvs. det årtal som veckonumret tillhör.

Anteckning om informationVeckoåret kan i vissa fall skilja sig från kalenderåret, till exempel om vecka 1 börjar redan i december året innan.
week

Det veckonummer som definieras av Week()-funktionen för det specifika datumet.

Om inget veckonummer anges antas 1.

weekday

Veckodagen enligt definitionen i WeekDay()-funktionen för datumet i fråga. 0 är veckans första dag och 6 är veckans sista dag.

Om ingen veckodag anges antas 0.

Anteckning om informationÄven om 0 alltid är den första veckodagen och 6 alltid den sista, bestäms vilka veckodagar som motsvarar detta av parametern first_week_day. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay.

Om brutna veckor används tillsammans med en omöjlig kombination av parametrar kan detta leda till ett resultat som inte hör till det valda året.

Exempel:  

MakeWeekDate(2021,1,0,6,1)

Returnerar "27 dec 2020" eftersom denna dag är den första dagen (söndagen) i den angivna veckan. Den 1 januari 2021 var en fredag.

first_week_day

Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay.

De möjliga värdena first_week_day är 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag.

Se FirstWeekDay för mer information om systemvariabeln.

broken_weeks

Om du inte anger broken_weeks används värdet för variabeln BrokenWeeks till att definiera om veckor är brutna eller inte.

Se BrokenWeeks för mer information om systemvariabeln

reference_day

Om du inte anger reference_day används värdet för variabeln ReferenceDay till att definiera vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1.

Se ReferenceDay för mer information om systemvariabeln

Användning

makeweekdate()-funktionen would commonly be used in the script for data generation to generate a list of dates, or to construct dates when the year, week and day-of-week are provided in the input data.

Följande exempel antar:

SET FirstWeekDay=0; SET BrokenWeeks=0; SET ReferenceDay=4;
Exempel på funktioner
Exempel Resultat
makeweekdate(2014,6,6) returnerar 02/09/2014
makeweekdate(2014,6,1) returnerar 02/04/2014
makeweekdate(2014,6) returnerar 02/03/2014 (veckodag 0 antas)

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – dag inkluderad

Exempel 2 – dag exkluderad

Exampel 3 – Diagramobjektexempel

Exempel 4 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!