Gå till huvudinnehåll

networkdays - skript- och diagramfunktion

Funktionen networkdays returnerar antalet arbetsdagar (måndag-fredag) mellan och inklusive start_date och end_date med hänsyn till eventuella holiday.

Syntax:  

networkdays (start_date, end_date [, holiday])

Typ av returdata: heltal

Argument:  

Networkdays-argument
Argument Beskrivning
start_date Startdatumet som ska utvärderas.
end_date Slutdatumet som ska utvärderas.
holiday

Ledighetsperioder som ska undantas från arbetsdagar. En ledighetsperiod anges som ett startdatum och ett slutdatum, avgränsade med kommatecken.

Exempel: '25/12/2013', '26/12/2013'

Du kan ange fler än en ledighetsperiod, avgränsade med kommatecken.

Exempel: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

networkdays ('19/12/2013', '07/01/2014')

Returnerar 14. Detta exempel tar inte hänsyn till semester.

Exempel 2:  

networkdays ('19/12/2013', '07/01/2014', '25/12/2013', '26/12/2013')

Returnerar 12. Detta exempel tar hänsyn till semester 25/12/2013 till 26/12/2013.

Exempel 3:  

networkdays ('19/12/2013', '07/01/2014', '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014')

Returnerar 10. I detta exempel beaktas två ledighetsperioder.

Exempel 4:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

PayTable:

LOAD recno() as InvID, * INLINE [

InvRec|InvPaid

28/03/2012|28/04/2012

10/12/2012|01/01/2013

5/2/2013|5/3/2013

31/3/2013|01/5/2013

19/5/2013|12/6/2013

15/9/2013|6/10/2013

11/12/2013|12/01/2014

2/3/2014|2/4/2014

14/5/2014|14/6/2014

13/6/2014|14/7/2014

7/7/2014|14/8/2014

4/8/2014|4/9/2014

] (delimiter is '|');

NrDays:

Load *,

NetWorkDays(InvRec,InvPaid) As PaidDays

Resident PayTable;

Drop table PayTable;

 

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för NetworkDays för varje post i tabellen.

Resultat för exempel 4
InvID InvRec InvPaid PaidDays
1 28/03/2012 28/04/2012 23
2 10/12/2012 01/01/2013 17
3 5/2/2013 5/3/2013 21
4 31/3/2013 01/5/2013 23
5 19/5/2013 12/6/2013 18
6 15/9/2013 6/10/2013 15
7 11/12/2013 12/01/2014 23
8 2/3/2014 2/4/2014 23
9 14/5/2014 14/6/2014 23
10 13/6/2014 14/7/2014 22
11 7/7/2014 14/8/2014 29
12 4/8/2014 4/9/2014 24

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com