Gå till huvudinnehåll

inquartertodate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den del av det kvartal som innehåller base_date fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date.

Syntax:  

InQuarterToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Typ av returdata: Boolesk

Argument:  

InQuarterToDate-argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera kvartalet.
period_no

Kvartalets startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger det kvartal som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.

first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Exempel 1:  

inquartertodate ('25/01/2013', '25/01/2013', 0)

Returnerar True

Exempel 2:  

inquartertodate ('25/01/2013', '24/01/2013', 0)

Returnerar False

Exempel 3:  

inquartertodate ('25/01/2012', '01/02/2013', -1)

Returnerar False

Exempel 4:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

I det här exemplet kontrollerar vi om ett faktureringsdatum infaller under ett budgetår som angetts genom att ange värdet för first_month_of_year som 4, och i det fjärde kvartalet, innan slutet på 28/02/2013.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

InQuarterToDate(InvDate, '28/02/2013', 0, 4) AS Qtr42Date

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för inquartertodate()-funktionen.

Resultat för exempel 4
InvDate Qtr42Date
28/03/2012 0 (False)
10/12/2012 0 (False)
5/2/2013 -1 (True)
31/3/2013 0 (False)
19/5/2013 0 (False)
15/9/2013 0 (False)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com