Gå till huvudinnehåll

setdateyear - skript- och diagramfunktion

Den här funktionen tar som indata en timestamp och ett year och uppdaterar timestamp med det year som har angetts i indata. 

Syntax:  

setdateyear (timestamp, year)

Typ av returdata: dual

Argument:  

SetDateYear-argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum som ska utvärderas som en tidsangivelse eller det uttryck som resulterar i en tidsangivelse och ska konverteras, till exempel ”2012-10-12”.
year Ett fyrsiffrigt årtal.

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

setdateyear ('29/10/2005', 2013)

Returnerar29/10/2013

Exempel 2:  

setdateyear ('29/10/2005 04:26:14', 2013)

Returnerar '29/10/2013 04:26:14'

För att se tidsdelen av tidsmarkören i ett diagram måste du ange talformatet som Datum och välja ett värde för Formatering som visar tidsvärdet.

Exempel 3:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

SetYear:

Load *,

SetDateYear(testdates, 2013) as NewYear

Inline [

testdates

1/11/2012

10/12/2012

1/5/2013

2/1/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn där året har angetts som 2013.

Resultat för exempel 3
testdates NewYear
1/11/2012 1/11/2013
10/12/2012 10/12/2013
2/1/2012 2/1/2013
1/5/2013 1/5/2013
19/5/2013 19/5/2013
15/9/2013 15/9/2013
11/12/2013 11/12/2013
2/3/2014 2/3/2013
14/5/2014 14/5/2013
13/6/2014 13/6/2013
7/7/2014 7/7/2013
4/8/2014 4/8/2013

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com