Gå till huvudinnehåll

lunarweekname - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett visningsvärde som visar året och sjudagarsperiodsnumret som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen i sjudagarsperioden som innehåller date. Sjudagarsperioder i QlikView definieras genom att 1 januari räknas som den första dagen på veckan.

Syntax:  

LunarWeekName(date [, period_no[, first_week_day]])

Typ av returdata: dual

Argument:  

LunarWeekName-argument
Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Exempel 1:  

lunarweekname('12/01/2013')

Returnerar 2013/02.

Exempel 2:  

lunarweekname('12/01/2013', -1)

Returnerar 2013/01.

Exempel 3:  

lunarweekname('12/01/2013', 0, 1)

Returnerar 2013/02.

Exempel 4:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

För varje faktureringsdatum tabellen i det här exemplet skapas sjudagarsperiodens namn utifrån året där veckan finns och dess associerade sjudagarsperiodsnummer, med en veckas förskjutning genom att ange period_no som 1.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

LunarWeekName(InvDate, 1) AS LWkName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för lunarweekname()-funktionen. Du kan visa hela tidsmarkören genom att ange formateringen i diagramegenskaperna.

Resultat för exempel 4
InvDate LWkName
28/03/2012 2012/14
10/12/2012 2012/51
5/2/2013 2013/07
31/3/2013 2013/14
19/5/2013 2013/21
15/9/2013 2013/38
11/12/2013 2013/51
2/3/2014 2014/10
14/5/2014 2014/21
13/6/2014 2014/25
7/7/2014 2014/28
4/8/2014 2014/32

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com