Gå till huvudinnehåll

dayend - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden av den dag som ingår i time. Det förvalda utdataformatet blir det TimestampFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

DayEnd(time[, [period_no[, day_start]])

Typ av returdata: dual

Argument:  

DayEnd-argument
Argument Beskrivning
time Tidsmarkören som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den dag som innehåller time. Negativa värden i period_no anger föregående dagar och positiva värden anger efterföljande dagar.
day_start Om du vill ange att dagar inte startar vid midnatt anger du en startpunkt som delar av en dag i day_start. Till exempel betecknar 0,125 03.00.

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

dayend('25/01/2013 16:45:00')

Returnerar 25/01/2013 23:59:59.

Exempel 2:  

dayend('25/01/2013 16:45:00', -1)

Returnerar 24/01/2013 23:59:59.

Exempel 3:  

dayend('25/01/2013 16:45:00', 0, 0.5)

Returnerar 26/01/2013 11:59:59.

Exempel 4:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

I det här exemplet hittas tidsmarkören som markerar slutet på dagen efter varje faktureringsdatum i tabellen.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

DayEnd(InvDate, 1) AS DEnd

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för dayend()-funktionen. Du kan visa hela tidsmarkören genom att ange formateringen i diagramegenskaperna.

Resultat för exempel 4
InvDate DEnd
28/03/2012 29/03/2012 23:59:59
10/12/2012 11/12/2012 23:59:59
5/2/2013 07/02/2013 23:59:59
31/3/2013 01/04/2013 23:59:59
19/5/2013 20/05/2013 23:59:59
15/9/2013 16/09/2013 23:59:59
11/12/2013 12/12/2013 23:59:59
2/3/2014 03/03/2014 23:59:59
14/5/2014 15/05/2014 23:59:59
13/6/2014 14/06/2014 23:59:59
7/7/2014 08/07/2014 23:59:59
4/8/2014 05/08/2014 23:59:59

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com