Ga naar hoofdinhoud

networkdays - script- en grafiekfunctie

De functie networkdays retourneert het aantal werkdagen (maandag-vrijdag) tussen start_date en end_date, waarbij rekening wordt gehouden met een eventueel opgegeven holiday.

Syntaxis:  

networkdays (start_date, end_date [, holiday])

Retourgegevenstype: geheel getal

Argumenten:  

Argumenten voor Networkdays
Argument Beschrijving
start_date De te evalueren begindatum.
end_date De te evalueren einddatum.
holiday

Vakantieperioden die moeten worden uitgesloten van werkdagen. Een vakantieperiode wordt aangegeven als een begin- en een einddatum, gescheiden door komma's.

Voorbeeld: '25/12/2013', '26/12/2013'

U kunt meer dan één vakantieperiode opgeven, gescheiden door komma's.

Voorbeeld: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

networkdays ('19/12/2013', '07/01/2014')

Retourneert 14. In dit voorbeeld wordt geen rekening gehouden met vakanties.

Voorbeeld 2:  

networkdays ('19/12/2013', '07/01/2014', '25/12/2013', '26/12/2013')

Retourneert 12. In dit voorbeeld wordt rekening gehouden met de vakantie van 25/12/2013 t/m 26/12/2013.

Voorbeeld 3:  

networkdays ('19/12/2013', '07/01/2014', '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014')

Retourneert 10. In dit voorbeeld wordt rekening gehouden met twee vakantieperioden.

Voorbeeld 4:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

PayTable:

LOAD recno() as InvID, * INLINE [

InvRec|InvPaid

28/03/2012|28/04/2012

10/12/2012|01/01/2013

5/2/2013|5/3/2013

31/3/2013|01/5/2013

19/5/2013|12/6/2013

15/9/2013|6/10/2013

11/12/2013|12/01/2014

2/3/2014|2/4/2014

14/5/2014|14/6/2014

13/6/2014|14/7/2014

7/7/2014|14/8/2014

4/8/2014|4/9/2014

] (delimiter is '|');

NrDays:

Load *,

NetWorkDays(InvRec,InvPaid) As PaidDays

Resident PayTable;

Drop table PayTable;

 

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van NetworkDays voor elk van de records in de tabel.

Resultaten voorbeeld 4
InvID InvRec InvPaid PaidDays
1 28/03/2012 28/04/2012 23
2 10/12/2012 01/01/2013 17
3 5/2/2013 5/3/2013 21
4 31/3/2013 01/5/2013 23
5 19/5/2013 12/6/2013 18
6 15/9/2013 6/10/2013 15
7 11/12/2013 12/01/2014 23
8 2/3/2014 2/4/2014 23
9 14/5/2014 14/6/2014 23
10 13/6/2014 14/7/2014 22
11 7/7/2014 14/8/2014 29
12 4/8/2014 4/9/2014 24

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com