Gå till huvudinnehåll

weekend - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden på den sista dagen (söndag) i den kalendervecka som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

WeekEnd(date [, period_no = 0 [, first_week_day=0]])

Typ av returdata: dual

Argument:  

WeekEnd-argument
Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no shift är ett heltal, där värdet 0 anger den vecka som innehåller date. Negativa värden i skift anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.
first_week_day

Om du inte specificerar first_week_day, kommer värdet för variabeln FirstWeekDay att användas som den första dagen i veckan.

Om du vill använda en annan dag som den första dagen i veckan ska du ställa in first_week_day till:

  • 0 för måndag
  • 1 för tisdag
  • 2 för onsdag
  • 3 för torsdag
  • 4 för fredag
  • 5 för lördag
  • 6 för söndag

Den siffra som returneras av funktionen kommer nu att använda den första dag i veckan som du har ställt in med first_week_day som bas (0).

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

weekend('10/01/2013')

Returnerar 12/01/2013 23:59:59.

Exempel 2:  

weekend('10/01/2013', -1)

Returnerar 06/01/2013 23:59:59.

Exempel 3:  

weekend('10/01/2013', 0, 1)

Returnerar 14/01/2013 23:59:59.

Exempel 4:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

I det här exemplet hittas den sista dagen i veckan som följer på veckan för varje faktureringsdatum i tabellen.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

WeekEnd(InvDate, 1) AS WkEnd

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för weekend()-funktionen. Du kan visa hela tidsmarkören genom att ange formateringen i diagramegenskaperna.

Resultat för exempel 4
InvDate WkEnd
28/03/2012 08/04/2012
10/12/2012 23/12/2012
5/2/2013 17/02/2013
31/3/2013 07/04/2013
19/5/2013 26/05/2013
15/9/2013 22/09/2013
11/12/2013 22/12/2013
2/3/2014 09/03/2014
14/5/2014 25/05/2014
13/6/2014 22/06/2014
7/7/2014 20/07/2014
4/8/2014 17/08/2014

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com