Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Analytiska kopplingar

Med analytiska kopplingar kan du integrera en extern analys med Business Discovery. En analytisk koppling utökar uttrycken du kan använda i laddningsskript och diagram genom att anropa en extern beräkningsmotor (när du gör detta fungerar beräkningsmotorn som ett komplement på serversidan (SSE)). Du kan till exempel skapa en analytisk koppling till R och använda statistiska uttryck när du laddar data.

Skapa en analytisk koppling

Analytiska kopplingar i både QlikView Desktop och QlikView Server (QVS) konfigureras genom att du redigerar Settings.ini

Anteckning om informationQlikView Desktop måste stängas innan du redigerar Settings.ini-filen.
QlikView Server måste stoppas innan du redigerar Settings.ini-filen.
När nya anslutningar har lagts till eller befintliga har ändrats krävs en omstart för att ändringarna ska träda i kraft.
Anteckning om informationObservera att SSE-plugin-servern måste köras innan du startar QlikView för att kopplingen ska etableras.

Gör följande:

 1. Öppna Settings.ini-filen.
  För QlikView Desktop finns den i C:\Användare\användarnamn\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView.
  För QlikView Server finns den i C:\ProgramData\QlikTech\QlikViewServer.
 2. Lägg till följande konfiguration:

  [Settings 7]
  SSEPlugin=<PluginConfig>[;<PluginConfig>...]

  Där <PluginConfig> är en kommaseparerad lista med konfigurationselement som innehåller följande:

  <EngineName>,<Address>[,<PathToCertFile>,<RequestTimeout>,<ReconnectTimeout>]

  Kopplingsegenskaper
  Egenskap Beskrivning
  <EngineName> Namnet på den analytiska kopplingen. Måste vara unikt. Detta är den mappning/det alias till insticksprogrammet som kommer att användas inifrån uttrycken i appen. <EngineName> krävs för att kunna använda insticksprogrammets funktioner. Exempelvis: SSEPython för Python-insticksprogram eller R för R-insticksprogram.
  <Address>

  Kolonavgränsad lista med två element:

  <Host>: Insticksprogrammets DNS-namn (eller IP-adress).

  <Port>: Port som insticksprogrammet lyssnar på.

  <PathToCertFile> Filsystemssökväg till den mapp som innehåller de kundcertifikat som krävs för säker kommunikation med insticksprogrammet. Denna sökväg pekar bara på den mapp där certifikaten finns. Du måste se till att de verkligen kopierats till den mappen. Namnet på de tre certifikatfilerna måste vara följande: root_cert.pem, sse_client_cert.pem, sse_client_key.pem. Endast ömsesidig autentisering (server- och klientautentisering) är tillåten.
  Anteckning om informationDet är valfritt att konfigurera filsökvägen till certifikaten, men om det inte görs kommer osäker kommunikation att tillämpas.
  <RequestTimeout> Heltal (sekunder). Valbart. Standardvärdet är 0 (oändligt). Timeout för meddelandets varaktighet.
  <ReconnectTimeout> Heltal (sekunder). Valbart. Standardvärdet är 20 (sekunder). Tid innan klienten försöker återansluta till insticksprogrammet när anslutningen har förlorats.
 1. Öppna QlikView Batch Settings.ini och lägg till samma konfiguration som i steg 2 så att dokumentet kan laddas om.

  Standardplatsen är C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\QlikTech\QlikViewBatch.

 2. När du har sparat ändringarna i Settings.ini-filerna ska du starta om QlikView. Nu kan du använda den analytiska kopplingen genom att lägga till den via dialogen Redigera uttryck eller dialogen Load Script (Laddningsskript).

Säkra analytiska kopplingar

Överväg att använda följande beprövade metoder för att stärka din QlikView-miljös säkerhet när du använder analytiska kopplingar:

 • Installera och kör plugin-programmet för komplement på serversidan (SSE) i en separat isolerad miljö utan administratörsrättigheter. För att minimera skadan som kan åstadkommas av skadliga skript ska du tänka på vilket användarkonto som startar plugin-programmet och vilka åtkomsträttigheter den användaren har på datorn och domänen.
 • För ökad säkerhet kan EvaluateScript-funktionaliteten inaktiveras genom att du ställer in konfigurationsparametern allowScript som falsk i konfigurationsfilen för SSE-plugin-programmet. Detta förhindrar godtyckliga skript från att köras och tillåter endast fördefinierade funktioner att köras av SSE-plugin-programmet.
 • Applikationsutvecklare som skapar QlikView-dokument rekommenderas att ställa in alla variabler som används i ett SSE-uttryck till ett begränsat format. Till exempel kan du begränsa ett variabelformat till endast numeriska värden.

Begränsningar vid användning av analytiska kopplingar

Funktionaliteten analytiska kopplingar är inaktiverad när nya delade serverobjekt skapas.

När ett befintligt arkobjekt som innehåller ett analytisk koppling-uttryck kopieras inaktiveras automatiskt redigeraren för diagramegenskaper. Det innebär att diagramegenskaperna för det arkobjektet inte längre kan redigeras.

Exempel

Följande exempel visar hur du installerar ett plugin-program för komplement på serversidan. Här används ett Python-plugin-program och en eller flera servrar definieras.

 • En SSE-plugin-server: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051
 • Två SSE plugin-servrar: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051;R,localhost:50053
 • En SSE-plugin-server definieras utan certifikatsökväg men med timeout-tider inställda: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051,,0,20

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com