Gå till huvudinnehåll

monthsstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret som innehåller ett basdatum. Det går även att hitta tidsmarkören för en föregående eller senare tidsperiod.

Syntax:  

MonthsStart(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])

Typ av returdata: dual

Argument:  

MonthsStart-argument
Argument Beskrivning
n_months Antalet månader som definierar perioden. Ett heltal eller ett uttryck som resulterar i ett heltal som måste vara ett av följande: 1 (motsvaras av inmonth() -funktionen), 2 (tvåmånadersperiod), 3 (motsvaras av inquarter()-funktionen), 4 (fyramånadersperiod) eller 6 (halvår).
date Det datum som ska evalueras.
period_no Periodens startpunkt kan flyttas med period_no, ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den period som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående perioder och positiva värden anger efterföljande perioder.
first_month_of_year

Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

monthsstart(4, '19/10/2013')

Returnerar 1/09/2013.

Exempel 2:  

monthsstart(4, '19/10/2013', -1)

Returnerar 01/05/2013.

Exempel 3:  

monthsstart(4, '19/10/2013', 0, 2 )

Returnerar 01/10/2013.
Eftersom årets start blir månad 2.

Exempel 4:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

I det här exemplet hittar vi den första dagen i en tvåmånadersperiod för varje faktureringsdatum, framflyttad med en tvåmånadersperiod.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

MonthsStart(2, InvDate, 1) AS BiMthsStart

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för MonthsStart()-funktionen.

Resultat för exempel 4
InvDate BiMthsStart
28/03/2012 01/05/2012
10/12/2012 01/01/2013
5/2/2013 01/03/2013
31/3/2013 01/05/2013
19/5/2013 01/07/2013
15/9/2013 01/11/2013
11/12/2013 01/01/2014
2/3/2014 01/05/2014
14/5/2014 01/07/2014
13/6/2014 01/07/2014
7/7/2014 01/09/2014
4/8/2014 01/09/2014

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com