Gå till huvudinnehåll

Datum- och tidsfunktioner

Datum- och tidsfunktionerna i QlikView används för att konvertera datum- och tidsvärden. Samtliga funktioner kan användas både i laddningsskriptet och i diagramuttryck.

Funktionerna bygger på ett serienummer för datum och tid som motsvarar antalet dagar sedan den 30 december 1899. Heltalet motsvarar dagen och fraktionen motsvarar tiden på dagen.

QlikView använder parameterns numeriska värde, så ett tal är giltigt som parameter även när det inte är formaterat som ett datum eller en tidspunkt. Om parametern inte motsvarar ett numeriskt värde, exempelvis eftersom den är en sträng, försöker QlikView tolka strängen enligt datum- och tidsmiljövariablerna.

Om du använder ett tidformat i parametern som inte motsvarar operativsystemets inställningar, kan QlikView inte göra en korrekt tolkning. För att lösa detta kan du antingen ändra inställningarna eller använda en tolkningsfunktion.

I exemplen för varje funktion antas standardformaten för tid och datum hh:mm:ss och YYYY-MM-DD (ISO 8601).

Anteckning om information

När en tidsmarkör bearbetas med en datum- eller tidsfunktion ignorerarQlikView eventuella sommartidsparametrar, om inte datum- eller tidsfunktionen inkluderar en geografisk position.

Till exempel skulle ConvertToLocalTime( filetime('Time.qvd'), 'Paris') använda sommartidsparametrar, medan ConvertToLocalTime(filetime('Time.qvd'), 'GMT-01:00') inte skulle använda sommartidsparametrar.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Tidsuttryck

Tidsmarkörer

Make

Övriga datumfunktioner

Tidszoner

Ange tid

In...

Start... end

 

Dagsnumrering

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com