Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Postöverskridande funktioner

Postöverskridande funktioner används i följande fall:

  • I laddningsskriptet när ett värde från tidigare laddade dataposter behövs för utvärdering av den aktuella posten.
  • I ett diagramuttryck, om ett annat värde från datauppsättningen till ett diagram behövs.
Anteckning om information

Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när en postöverskridande diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade.

Anteckning om informationFrån QlikView 12.00 döljs nollvärden som standard. Om du vill behålla samma beteende i QlikView 11.20 när du använder postöverskridande funktioner, ska du inaktivera att nollvärden döljs. Öppna Egenskaper diagram, gå till fliken Presentation och avmarkera Dölj nollvärden .
Anteckning om informationSjälvrefererande uttrycksdefinitioner kan endast göras på ett tillförlitligt sätt i tabeller med färre än 100 rader, men detta kan variera beroende på hårdvaran som Qlik-motorn körs på.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Radfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Kolumnfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Fältfunktioner

Pivottabellfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Postöverskridande funktioner i laddningsskriptet

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com