Gå till huvudinnehåll

monthstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av den första dagen i den månad som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

MonthStart(date[, period_no])

Typ av returdata: dual

Argument:  

MonthStart-argument
Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal som om det är 0 eller utelämnas anger månaden som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Exempel och resultat:  

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i laddningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel 1:  

monthstart('19/10/2001')

Returnerar 01/10/2001.

Exempel 2:  

monthstart('19/10/2001', -1)

Returnerar 01/09/2001.

Exempel 3:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

I det här exemplet hittas den första dagen i månaden för varje faktureringsdatum i tabellen, där base_date flyttas fyra månader genom att du anger period_no som 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

MonthStart(InvDate, 4) AS MthStart

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för monthstart()-funktionen. Du kan visa hela tidsmarkören genom att ange formateringen i diagramegenskaperna.

Resultat för exempel 3
InvDate MthStart
28/03/2012 01/07/2012
10/12/2012 01/04/2013
5/2/2013 01/06/2013
31/3/2013 01/07/2013
19/5/2013 01/09/2013
15/9/2013 01/01/2014
11/12/2013 01/04/2014
2/3/2014 01/07/2014
14/5/2014 01/09/2014
13/6/2014 01/10/2014
7/7/2014 01/11/2014
4/8/2014 01/12/2014

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com